[XML+Android]Rozciąganie przycisków w layoucie


(Kamiljano) #1

Mam następujący kod

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

  android:orientation="vertical"

  android:layout_width="fill_parent"

  android:layout_height="fill_parent">

    android:id="@+id/entry"

    android:layout_width="fill_parent"

    android:layout_height="wrap_content"

    android:background="@android:drawable/editbox_background"

    android:numeric="decimal"

    />

    android:orientation="horizontal"

    android:layout_width="fill_parent"

    android:layout_height="fill_parent"

		android:gravity="fill_horizontal"

    android:layout_weight="1">

		    android:id="@+id/seven"

		    android:layout_width="wrap_content"

		    android:layout_height="wrap_content"

		    android:layout_marginRight="5dip"

		    android:text="7" />

		  	android:id="@+id/eight"

		    android:layout_width="wrap_content"

		    android:layout_height="wrap_content"

		    android:layout_marginRight="5dip"

		    android:text="8" />

		  	android:id="@+id/nine"

		    android:layout_width="wrap_content"

		    android:layout_height="wrap_content"

		    android:layout_marginRight="5dip"

		    android:text="9" />

Jak zrobić, żeby te 3 przyciski były rozciągnięte do brzegów ekranu?