Xmodmap - dozwolone Keysymy


(matiit) #1

Chcę wykorzystać w pełni wszystkie dodatkowe klawisze w klawiaturze.

Te które nie były wykrywane (te które na windowsie potrzebowały sterowników) ustawiłem poleceniem setkeycodes. Tak uzyskałem wszystkie klawisze wykrywalne przez xeva.

Zacząłem, je przypisywać xmodmapem jako XF86Stop - jako przykład. Robię tak ponieważ KDE nie pozwala wybierać nie zmapowanych klawiszy... (w xfce nie było problemu).

Doszedłem do takiej zawartości:

! keycode = keysym

keycode 233 = XF86Forward

keycode 234 = XF86Back

keycode 134 = XF86ScrollClick

keycode 223 = XF86Standby

keycode 236 = XF86Mail

keycode 139 = XF86Messenger

keycode 209 = XF86WebCam

keycode 144 = XF86AudioPrev

keycode 153 = XF86AudioNext

keycode 162 = XF86AudioPlay

keycode 164 = XF86AudioStop

keycode 237 = XF86AudioMedia

keycode 160 = XF86AudioMute

keycode 174 = XF86AudioLowerVolume

keycode 176 = XF86AudioRaiseVolume

keycode 210 = XF86VendorHome

keycode 229 = XF86Search

keycode 133 = XF86Shop

keycode 230 = XF86Favorites

keycode 178 = XF86HomePage

keycode 135 = XF86New

keycode 140 = XF86Reply

keycode 248 = XF86MailForward

keycode 191 = XF86Send

keycode 192 = Undo

keycode 122 = Redo

keycode 188 = Print

keycode 245 = XF86Save

keycode 158 = XF86MyComputer

keycode 193 = XF86Documents

keycode 198 = XF86Pictures

keycode 199 = XF86Music

keycode 231 = XF86Refresh

keycode 232 = XF86Stop

keycode 240 = XF86Terminal

Więcej nie mogę, gdy dodam np. XF86Plug (wymyśliłem, bo większość znalazłem w internecie, a już więcej nie moge) to wypluwa mi:

mat@localhost ~ $ xmodmap ~/.Xmodmap 

xmodmap: /home/mat/.Xmodmap:37: bad keysym name 'XF86Plug' in keysym list

xmodmap: 1 error encountered, aborting

Szukałem listy dostępnych keysymów, ale nie znalazłem.

W manie napisano że powinno być w /usr/lib/X11/XkeysymsDB ale nie mam tego...

Potrzebnych jest mi jeszcze parę keysymów.


(Dla Www) #2

/usr/include/X11/XF86keysym.h (przynajmniej w Arch`u)

/* Backlight controls. */

#define XF86XK_MonBrightnessUp 0x1008FF02 /* Monitor/panel brightness */

#define XF86XK_MonBrightnessDown 0x1008FF03 /* Monitor/panel brightness */

#define XF86XK_KbdLightOnOff 0x1008FF04 /* Keyboards may be lit */

#define XF86XK_KbdBrightnessUp 0x1008FF05 /* Keyboards may be lit */

#define XF86XK_KbdBrightnessDown 0x1008FF06 /* Keyboards may be lit */


/*

 * Keys found on some "Internet" keyboards.

 */

#define XF86XK_Standby 0x1008FF10 /* System into standby mode */

#define XF86XK_AudioLowerVolume	0x1008FF11 /* Volume control down */

#define XF86XK_AudioMute	0x1008FF12 /* Mute sound from the system */

#define XF86XK_AudioRaiseVolume	0x1008FF13 /* Volume control up */

#define XF86XK_AudioPlay	0x1008FF14 /* Start playing of audio > */

#define XF86XK_AudioStop	0x1008FF15 /* Stop playing audio */

#define XF86XK_AudioPrev	0x1008FF16 /* Previous track */

#define XF86XK_AudioNext	0x1008FF17 /* Next track */

#define XF86XK_HomePage 0x1008FF18 /* Display user's home page */

#define XF86XK_Mail 0x1008FF19 /* Invoke user's mail program */

#define XF86XK_Start 0x1008FF1A /* Start application */

#define XF86XK_Search 0x1008FF1B /* Search */

#define XF86XK_AudioRecord	0x1008FF1C /* Record audio application */


/* These are sometimes found on PDA's (e.g. Palm, PocketPC or elsewhere) */

#define XF86XK_Calculator	0x1008FF1D /* Invoke calculator program */

#define XF86XK_Memo 0x1008FF1E /* Invoke Memo taking program */

#define XF86XK_ToDoList 0x1008FF1F /* Invoke To Do List program */

#define XF86XK_Calendar 0x1008FF20 /* Invoke Calendar program */

#define XF86XK_PowerDown	0x1008FF21 /* Deep sleep the system */

#define XF86XK_ContrastAdjust	0x1008FF22 /* Adjust screen contrast */

#define XF86XK_RockerUp 0x1008FF23 /* Rocker switches exist up */

#define XF86XK_RockerDown	0x1008FF24 /* and down */

#define XF86XK_RockerEnter	0x1008FF25 /* and let you press them */


/* Some more "Internet" keyboard symbols */

#define XF86XK_Back 0x1008FF26 /* Like back on a browser */

#define XF86XK_Forward 0x1008FF27 /* Like forward on a browser */

#define XF86XK_Stop 0x1008FF28 /* Stop current operation */

#define XF86XK_Refresh 0x1008FF29 /* Refresh the page */

#define XF86XK_PowerOff 0x1008FF2A /* Power off system entirely */

#define XF86XK_WakeUp 0x1008FF2B /* Wake up system from sleep */

#define XF86XK_Eject 0x1008FF2C /* Eject device (e.g. DVD) */

#define XF86XK_ScreenSaver 0x1008FF2D /* Invoke screensaver */

#define XF86XK_WWW 0x1008FF2E /* Invoke web browser */

#define XF86XK_Sleep 0x1008FF2F /* Put system to sleep */

#define XF86XK_Favorites	0x1008FF30 /* Show favorite locations */

#define XF86XK_AudioPause	0x1008FF31 /* Pause audio playing */

#define XF86XK_AudioMedia	0x1008FF32 /* Launch media collection app */

#define XF86XK_MyComputer	0x1008FF33 /* Display "My Computer" window */

#define XF86XK_VendorHome	0x1008FF34 /* Display vendor home web site */

#define XF86XK_LightBulb	0x1008FF35 /* Light bulb keys exist */

#define XF86XK_Shop 0x1008FF36 /* Display shopping web site */

#define XF86XK_History 0x1008FF37 /* Show history of web surfing */

#define XF86XK_OpenURL 0x1008FF38 /* Open selected URL */

#define XF86XK_AddFavorite	0x1008FF39 /* Add URL to favorites list */

#define XF86XK_HotLinks 0x1008FF3A /* Show "hot" links */

#define XF86XK_BrightnessAdjust	0x1008FF3B /* Invoke brightness adj. UI */

#define XF86XK_Finance 0x1008FF3C /* Display financial site */

#define XF86XK_Community	0x1008FF3D /* Display user's community */

#define XF86XK_AudioRewind	0x1008FF3E /* "rewind" audio track */

#define XF86XK_XF86BackForward	0x1008FF3F /* ??? */

#define XF86XK_Launch0 0x1008FF40 /* Launch Application */

#define XF86XK_Launch1 0x1008FF41 /* Launch Application */

#define XF86XK_Launch2 0x1008FF42 /* Launch Application */

#define XF86XK_Launch3 0x1008FF43 /* Launch Application */

#define XF86XK_Launch4 0x1008FF44 /* Launch Application */

#define XF86XK_Launch5 0x1008FF45 /* Launch Application */

#define XF86XK_Launch6 0x1008FF46 /* Launch Application */

#define XF86XK_Launch7 0x1008FF47 /* Launch Application */

#define XF86XK_Launch8 0x1008FF48 /* Launch Application */

#define XF86XK_Launch9 0x1008FF49 /* Launch Application */

#define XF86XK_LaunchA 0x1008FF4A /* Launch Application */

#define XF86XK_LaunchB 0x1008FF4B /* Launch Application */

#define XF86XK_LaunchC 0x1008FF4C /* Launch Application */

#define XF86XK_LaunchD 0x1008FF4D /* Launch Application */

#define XF86XK_LaunchE 0x1008FF4E /* Launch Application */

#define XF86XK_LaunchF 0x1008FF4F /* Launch Application */


#define XF86XK_ApplicationLeft	0x1008FF50 /* switch to application, left */

#define XF86XK_ApplicationRight	0x1008FF51 /* switch to application, right*/

#define XF86XK_Book 0x1008FF52 /* Launch bookreader */

#define XF86XK_CD 0x1008FF53 /* Launch CD/DVD player */

#define XF86XK_Calculater	0x1008FF54 /* Launch Calculater */

#define XF86XK_Clear 0x1008FF55 /* Clear window, screen */

#define XF86XK_Close 0x1008FF56 /* Close window */

#define XF86XK_Copy 0x1008FF57 /* Copy selection */

#define XF86XK_Cut 0x1008FF58 /* Cut selection */

#define XF86XK_Display 0x1008FF59 /* Output switch key */

#define XF86XK_DOS 0x1008FF5A /* Launch DOS (emulation) */

#define XF86XK_Documents	0x1008FF5B /* Open documents window */

#define XF86XK_Excel 0x1008FF5C /* Launch spread sheet */

#define XF86XK_Explorer 0x1008FF5D /* Launch file explorer */

#define XF86XK_Game 0x1008FF5E /* Launch game */

#define XF86XK_Go 0x1008FF5F /* Go to URL */

#define XF86XK_iTouch 0x1008FF60 /* Logitch iTouch- don't use */

#define XF86XK_LogOff 0x1008FF61 /* Log off system */

#define XF86XK_Market 0x1008FF62 /* ?? */

#define XF86XK_Meeting 0x1008FF63 /* enter meeting in calendar */

#define XF86XK_MenuKB 0x1008FF65 /* distingush keyboard from PB */

#define XF86XK_MenuPB 0x1008FF66 /* distinuish PB from keyboard */

#define XF86XK_MySites 0x1008FF67 /* Favourites */

#define XF86XK_New 0x1008FF68 /* New (folder, document... */

#define XF86XK_News 0x1008FF69 /* News */

#define XF86XK_OfficeHome	0x1008FF6A /* Office home (old Staroffice)*/

#define XF86XK_Open 0x1008FF6B /* Open */

#define XF86XK_Option 0x1008FF6C /* ?? */

#define XF86XK_Paste 0x1008FF6D /* Paste */

#define XF86XK_Phone 0x1008FF6E /* Launch phone; dial number */

#define XF86XK_Q 0x1008FF70 /* Compaq's Q - don't use */

#define XF86XK_Reply 0x1008FF72 /* Reply e.g., mail */

#define XF86XK_Reload 0x1008FF73 /* Reload web page, file, etc. */

#define XF86XK_RotateWindows	0x1008FF74 /* Rotate windows e.g. xrandr */

#define XF86XK_RotationPB	0x1008FF75 /* don't use */

#define XF86XK_RotationKB	0x1008FF76 /* don't use */

#define XF86XK_Save 0x1008FF77 /* Save (file, document, state */

#define XF86XK_ScrollUp 0x1008FF78 /* Scroll window/contents up */

#define XF86XK_ScrollDown	0x1008FF79 /* Scrool window/contentd down */

#define XF86XK_ScrollClick	0x1008FF7A /* Use XKB mousekeys instead */

#define XF86XK_Send 0x1008FF7B /* Send mail, file, object */

#define XF86XK_Spell 0x1008FF7C /* Spell checker */

#define XF86XK_SplitScreen	0x1008FF7D /* Split window or screen */

#define XF86XK_Support 0x1008FF7E /* Get support (??) */

#define XF86XK_TaskPane 0x1008FF7F /* Show tasks */

#define XF86XK_Terminal 0x1008FF80 /* Launch terminal emulator */

#define XF86XK_Tools 0x1008FF81 /* toolbox of desktop/app. */

#define XF86XK_Travel 0x1008FF82 /* ?? */

#define XF86XK_UserPB 0x1008FF84 /* ?? */

#define XF86XK_User1KB 0x1008FF85 /* ?? */

#define XF86XK_User2KB 0x1008FF86 /* ?? */

#define XF86XK_Video 0x1008FF87 /* Launch video player */

#define XF86XK_WheelButton	0x1008FF88 /* button from a mouse wheel */

#define XF86XK_Word 0x1008FF89 /* Launch word processor */

#define XF86XK_Xfer 0x1008FF8A

#define XF86XK_ZoomIn 0x1008FF8B /* zoom in view, map, etc. */

#define XF86XK_ZoomOut 0x1008FF8C /* zoom out view, map, etc. */


#define XF86XK_Away 0x1008FF8D /* mark yourself as away */

#define XF86XK_Messenger	0x1008FF8E /* as in instant messaging */

#define XF86XK_WebCam 0x1008FF8F /* Launch web camera app. */

#define XF86XK_MailForward	0x1008FF90 /* Forward in mail */

#define XF86XK_Pictures 0x1008FF91 /* Show pictures */

#define XF86XK_Music 0x1008FF92 /* Launch music application */


/* Keys for special action keys (hot keys) */

/* Virtual terminals on some operating systems */

#define XF86XK_Switch_VT_1	0x1008FE01

#define XF86XK_Switch_VT_2	0x1008FE02

#define XF86XK_Switch_VT_3	0x1008FE03

#define XF86XK_Switch_VT_4	0x1008FE04

#define XF86XK_Switch_VT_5	0x1008FE05

#define XF86XK_Switch_VT_6	0x1008FE06

#define XF86XK_Switch_VT_7	0x1008FE07

#define XF86XK_Switch_VT_8	0x1008FE08

#define XF86XK_Switch_VT_9	0x1008FE09

#define XF86XK_Switch_VT_10	0x1008FE0A

#define XF86XK_Switch_VT_11	0x1008FE0B

#define XF86XK_Switch_VT_12	0x1008FE0C


#define XF86XK_Ungrab 0x1008FE20 /* force ungrab */

#define XF86XK_ClearGrab	0x1008FE21 /* kill application with grab */

#define XF86XK_Next_VMode	0x1008FE22 /* next video mode available */

#define XF86XK_Prev_VMode	0x1008FE23 /* prev. video mode available */

(matiit) #3

Dzięki. U mnie tego nie ma...

Jeszcze jedno.

Jak przypisze XF86Shop (i jeszcze kilka by się podobnych przypadków znalazło) to jakiego programu bym do niego nie dał i tak się nie włącza...

Ten sam klawisz z przypisanym np XF86Stop, działa wyśmienicie.


(Dla Www) #4

Trudno mi pomóc z niedziałaniem XF86Shop bo właśnie z sukcesem przypisałem do niego kalkulator. Czy xmodmap nie wypluwa żadnych błędów przy przypisywaniu XF86Shop do klawisza?

Właśnie, czy xev pokazuje XF86Shop po naciśnięciu przypisanego klawisza?


(matiit) #5

Nie wypluwa błędów...

Może trzeba restart X? Przy XF86Terminal na przykład nie trzeba...

OK Solved... RestartX :slight_smile: