XP błąd aplikacji


(Ituraspe) #1

W aplikacji wystąpił wyjątek unkown software exeception (0xc000001d) pod adresem 0x05d17170.