[XP]Instalacja aplikacji zawiesza się


(Eternal665) #1

Witam!

Od pewnego czasu mam problem z instalacją niektórych aplikacji, chodzi głównie o gry.

Montuję obraz w Deamon'ie i w przeróżnych momentach proces instalacji się zawiesza - komp nie odpowiada, nie da się nic zrobić, pozostaje jedynie reset.

Czasem, np. po n-tej próbie instalacji się udaje, ale i tak coś tu jest nie w porządku.

Szukałem różnych rozwiązań: nie pomaga zmiana demona na alkohol czy clone'o podobny wyrób tejże firmy; nie pomaga czyszczenie rejestru.

Myślę, że jest to problem z plikami systemowymi, ponieważ przy np. ostatniej instalacji sterowników graficznych komp zapytał, czy zostawić stare pliki, czy wgrać nowe z płyty.

Jest to chyba związane z instalacją SP3, jeśli dobrze sięgam pamięcią - od tamtego momentu się tak dzieje.

Szukałem też jakiś programów, które by mi naprawiły Installshield'a, ale nic nie znalazłem.

Proszę o pomoc

Thadien

-- Dodane 25.10.2009 (N) 16:50 --

To pomoże ktoś? Doradzi?

-- Dodane 25.10.2009 (N) 17:11 --

Wklejam logi z Hijack'a:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:10:08, on 2009-10-25

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.21115)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Avast4\aswUpdSv.exe

E:\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe

C:\Program Files\Gigabyte\EasySaver\ESSVR.EXE

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\Avast4\ashMaiSv.exe

E:\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\VistaDrive\VistaDrive.exe

C:\Program Files\LClock\LClock.exe

C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

E:\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmon.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Utilities\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe

E:\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

E:\MICROS~1\rapimgr.exe

C:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.exe

C:\Program Files\Styler\Styler.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.williamhillcasino.com/report/?un=W1R126395162&cn=WilliamHillCasinoClub〈=EN&campaign=25277&currency=GBP&vip=2

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: FDMIECookiesBHO Class - {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - E:\Free Download Manager\iefdm2.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - (no file)

O3 - Toolbar: StylerToolBar - {D2F8F919-690B-4EA2-9FA7-A203D1E04F75} - C:\Program Files\Styler\TB\StylerTB.dll

O4 - HKLM\..\Run: [VistaDrive] C:\WINDOWS\VistaDrive\VistaDrive.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\LClock.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [GEST] m‘|\ü

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] E:\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X1100 Series] "C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [amd_dc_opt] C:\Program Files\AMD\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\RunOnce: [WIAWizardMenu] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\sti_ci.dll,WiaCreateWizardMenu

O4 - HKCU\..\Run: [VisualTaskTips] C:\Program Files\Utilities\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "E:\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Odkurzacz-MCD] E:\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [VisualTaskTips] C:\Program Files\Utilities\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [VisualTaskTips] C:\Program Files\Utilities\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [VisualTaskTips] C:\Program Files\Utilities\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')

O4 - Startup: Styler.lnk = ?

O4 - Global Startup: Program sieciowy dla SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter.lnk = ?

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - E:\MICROS~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - E:\MICROS~1\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - E:\MICROS~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - E:\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - E:\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - E:\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - E:\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - E:\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - E:\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: ES lite Service for program management. (ES lite Service) - Unknown owner - C:\Program Files\Gigabyte\EasySaver\ESSVR.EXE

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate1ca06c7c7f8ed9e) (gupdate1ca06c7c7f8ed9e) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe


--

End of file - 8631 bytes