(XP) Komputer się nie wyłącza


(JUDGE) #1

Hej

Od około tygodnia mam dziwny problem. Otóż gdy próbuję wyłączyć komputer (START > wyłącz komputer) po chwili zamykają się otwarte okna, przeglądarka, komunikator (czyli jak to zwykle bywa) ale stacja robocza nie wyłącza się tylko pojawia się czarny ekran.

Tak jakby w połowie procesu wyłączania się komputer zawisł. Z czym to może być związane?

Przy okazji zauważyłem, że raz na powiedzmy 10 prób system nie ładuje się prawidłowo czyli np nie załaduje tapety i programów w dolnym pasku zadań. Nie jest to jednak tak uciążliwe bo nie zdarza się tak często jak problem przy wyłączaniu systemu ale wspominam o tym bo pewnie jedno z drugim jest powiązane.


(Johny) #2

Daj logi,jakiś szkodnik może siedzieć,drugą możliwością są uszkodzone pliki odpowiedzialne za zamykanie


(JUDGE) #3

Aktualne logi:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:26:57, on 2013-04-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Wintab32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Stardock\SDMCP.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\DU Meter\DUMeterSvc.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\fppdis2a.exe

C:\WINDOWS\system32\ZPOINT32.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

M:\PROGRAMY\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\blueconnect\UIExec.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe

K:\Nokia PC Suite\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brccMCtl.exe

M:\PROGRAMY\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

C:\Program Files\Sony\Sony PC Companion\PCCompanion.exe

C:\PROGRA~1\WapSter\WAPSTE~1\AQQ.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Sony\Sony PC Companion\PCCompanionInfo.exe

C:\Program Files\blueconnect\AssistantServices.exe

C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcmon.exe

C:\WINDOWS\System32\Drivers\WTSRV.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.exe

C:\Program Files\REALTEK\11n USB Wireless LAN Utility\RtWLan.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\sysocmgr.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

M:\PROGRAMY\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://gazeta.pl/0,0.html?sc=1

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ask.com/?l=dis&o=15003

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,First Home Page = http://ie8.gazeta.pl/internet_explorer_8/0,0.html?ie=1

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Program Windows Internet Explorer dostarczony przez Gazeta.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: 194.204.152.34 TP1

O1 - Hosts: 194.204.159.1 TP2

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar BHO - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll

O2 - BHO: ALLYouTubeDownloader - {61DB16C5-B733-43F4-872E-B20DC9E72740} - C:\PROGRA~1\ALLYOU~1\ALLYOU~1.DLL

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: &Smart Stopper - {C4370071-9FF8-4442-B9C7-F849AC0789CA} - C:\PROGRA~1\SMARTS~1\SMARTS~1.DLL

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - (no file)

O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [STAdS System] C:\Program Files\STAdS\StadsRunner.vbs

O4 - HKLM\..\Run: [pdfFactory Pro Dispatcher v2] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\fppdis2a.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ZPOINT32] C:\WINDOWS\system32\ZPOINT32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [Acecad.Wtxpload] C:\WINDOWS\Acecad\Wtxpload.exe Acecad

O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [IndexSearch] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PPort11reminder] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\ScanSoft\PaperPort\11\Config\Ereg\Ereg.ini

O4 - HKLM\..\Run: [BrMfcWnd] C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe /AUTORUN

O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter3] C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [WTClient] WTClient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] M:\PROGRAMY\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UIExec] "C:\Program Files\blueconnect\UIExec.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Nokia.PCSync] K:\Nokia PC Suite\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - HKCU\..\Run: [com.codeode.cactusspamfilter] "C:\Program Files\Cactus Spam Filter 2.13\cactusspamfilter.exe" -minimized

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "M:\PROGRAMY\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Sony PC Companion] "C:\Program Files\Sony\Sony PC Companion\PCCompanion.exe" /Background

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Komputer\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] C:\PROGRA~1\WapSter\WAPSTE~1\AQQ.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Spyware Doctor] (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Nokia.PCSync] K:\Nokia PC Suite\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Spyware Doctor] (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: HideBUS.exe (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Program sieciowy dla SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter.lnk = ?

O4 - Global Startup: REALTEK 11n USB Wireless LAN Utility.lnk = C:\Program Files\REALTEK\11n USB Wireless LAN Utility\RtWLan.exe

O8 - Extra context menu item: &Winamp Toolbar Search - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Send To &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: xfire_lsp_9028.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: xfire_lsp_9028.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: xfire_lsp_9028.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: xfire_lsp_9028.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: xfire_lsp_9028.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: xfire_lsp_9028.dll

O16 - DPF: {A1FE3DE0-CF77-11D4-8340-0080C8D7ED4A} (GameDesire Pinball Demon) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/demon_2_0_0_19.cab

O16 - DPF: {AC120B1D-9411-4111-AF52-118052D85D45} (GameDesire Darts Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/darts_2_0_0_29.cab

O16 - DPF: {BFA1F11D-3121-AFE1-4112-894323212DAC} (GameDesire Word Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/words_2_0_0_36.cab

O16 - DPF: {CAFEEFAC-0014-0000-0003-ABCDEFFEDCBA} (Java Runtime Environment 1.4.0_03) - 

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_22.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4E364658-F930-4B34-98A1-7C8E15612EDA}: NameServer = 192.168.1.1,62.21.99.95

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - WIDCOMM, Inc. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: DU Meter Service (DUMeterSvc) - Hagel Technologies Ltd - C:\Program Files\DU Meter\DUMeterSvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - Unknown owner - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall Pro (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\Smc.exe

O23 - Service: Sony PC Companion - Avanquest Software - C:\Program Files\Sony\Sony PC Companion\PCCService.exe

O23 - Service: UI Assistant Service - Unknown owner - C:\Program Files\blueconnect\AssistantServices.exe

O23 - Service: Wintab32 - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Wintab32.exe

O23 - Service: WinTab Service (WinTabService) - Tablet Driver - C:\WINDOWS\System32\Drivers\WTSRV.EXE


--

End of file - 13930 bytes