XP przestał widzieć dysk C


(Warzel) #1

Cały dzień próbuję uporać się z następującym problemem:

Xp przestał widzieć dysk C, zarówno w folderze "Moje dokumenty" jak i za pomocą eksplolatora.Widać tyko stcje dyskietek.Kliknięcie na nią wyłącza monitor. Skanowałem wszystkim czym się da! W trbie awaryjnym raz widzi C raz nie! Everest pokazuje dysk C-działa poprawnie! !!


(Djkarolek) #2

a spróbuj zrobic reinstalke windowsa próbowałes ? ? ? moze coś z dyskiem masz sprawddzałes? :slight_smile:


(Warzel) #3

to wyglada na jakieś paskudztwo /trojan/ i pokazał sie wczoraj


(Dragonlnx) #4

Pierwsze - log hijackthis !


(Warzel) #5

jak go zrobić?


(Dragonlnx) #6

Przeczytaj:

http://forum.dobreprogramy.com/viewtopi ... zrobic+log


(Warzel) #7

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 21:00:47, on 2004-12-21

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS.0\System32\smss.exe

C:\WINDOWS.0\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS.0\system32\services.exe

C:\WINDOWS.0\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS.0\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS.0\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS.0\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE

C:\WINDOWS.0\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS.0\explorer.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PavFnSvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe

C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

C:\WINDOWS.0\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PowerDVD.exe

C:\WINDOWS.0\system32\carpserv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Gry\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Wanadoo\taskbaricon.exe

C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe

C:\WINDOWS.0\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe

C:\Gry\Sims2\Program\daemon.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Wanadoo\Profil1\Robactwo\MKS\Bin\mks_scan.exe

C:\Program Files\Pogoda\pogoda.exe

C:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

C:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe

C:\Program Files\Wanadoo\Watch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Wanadoo\Profil1\Odebrane pliki\everest\LOGI\HijackThis.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM..\Run: [WinFast Schedule] C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS.0\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [inCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM..\Run: [PowerDVD] C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PowerDVD.exe /autostart

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS.0\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [CARPService] carpserv.exe

O4 - HKLM..\Run: [AntyDialerTP] "c:\program files\antydialer tp\antydialertp.exe" tray

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Gry\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\Program Files\Wanadoo\taskbaricon.exe

O4 - HKLM..\Run: [adiras] adiras.exe

O4 - HKLM..\Run: [Cryptographic Service] C:\WINDOWS.0\System32\ivfustw.exe

O4 - HKLM..\Run: [system Update] C:\WINDOWS.0\System32\ugkbaes.exe

O4 - HKLM..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe"

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..\Run: [PCDRealtime] C:\WINDOWS.0\realtime.exe

O4 - HKLM..\Run: [P2P Networking] C:\WINDOWS.0\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe /AUTOSTART

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Gry\Sims2\Program\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM..\Run: [AVK Mail Checker] "C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKMail\AVKPOP.EXE"

O4 - HKLM..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKCU..\Run: [Versato] "C:\Program Files\MediaKey\MagicRun.exe"

O4 - HKCU..\Run: [mswkork Service] msework.exe

O4 - HKCU..\Run: [tray] C:\Program Files\Pogoda\pogoda.exe /tray

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS.0\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS.0\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .mov: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll

O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) -

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 3270347953

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} (CRAVOnline Object) - http://www.rav.ro/scan/ravonline.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{ACBA7139-450A-4C18-8981-A078D798D614}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - AppInit_DLLs: PAVWAIT.DLL

O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Proxy Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe

O23 - Service: McAfee Framework Service - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown - C:\Program Files\Wanadoo\Profil1\Robactwo\MKS\Bin\mks_scan.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Internet Security Accounts Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS.0\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Function Service - Unknown - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda PavProt - Unknown - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PavProt.exe (file missing)

O23 - Service: Panda anti-virus service - Unknown - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe (file missing)

O23 - Service: Panda Preventium+ Service - Unknown - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\prevsrv.exe (file missing)

O23 - Service: Panda IManager Service - Unknown - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\psimsvc.exe (file missing)

O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe


(Damian) #8
C:\Program Files\Wanadoo\taskbaricon.exe 


C:\WINDOWS.0\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl  	


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl


O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\Program Files\Wanadoo\taskbaricon.exe


O4 - HKCU\..\Run: [mswkork Service] msework.exe


O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) -


O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} (CRAVOnline Object) - http://www.rav.ro/scan/ravonline.cab


O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab


O20 - AppInit_DLLs: PAVWAIT.DLL


O23 - Service: Panda PavProt - Unknown - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PavProt.exe (file missing)


O23 - Service: Panda anti-virus service - Unknown - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe (file missing)


O23 - Service: Panda Preventium+ Service - Unknown - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\prevsrv.exe (file missing)


O23 - Service: Panda IManager Service - Unknown - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\psimsvc.exe (file missing)


O4 - HKLM\..\Run: [Cryptographic Service] C:\WINDOWS.0\System32\ivfustw.exe


O4 - HKLM\..\Run: [System Update] C:\WINDOWS.0\System32\ugkbaes.exe

------------------------

Jak znasz to nie usuwaj jak nie znasz to wywalaj poniżesze:

C:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

C:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe

C:\Program Files\Wanadoo\Watch.exe

(fiesta) #9

Po co Ci w systemie dwa antywiry ??

Norton z pakietu NIS oraz Panda Titanum ??

Jednoczesne ich działanie może powodować chaos w systemie :!: :!: :!:


(Warzel) #10

Prosze o potwierdzenie co mam wywalić z loga.

Pandy są resztki po deinstalacji, jak się ich pozbyć?

Czy robić to w trybie awaryjnym?


(Damian) #11

Potwierdzam :smiley:

Resztki po pandzie masz poniżej:

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PavFnSvr.exe


C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe 


O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE" /s

Więcej śmieci po Pandzie usunniesz programem jv16 PowerTools 1.4.1.248 PL


(fiesta) #12

Ładne resztki po Pandzie. :hahaha:

Nie kasuj tego to jest wpis Nortona !!


(Warzel) #13

Dzięki wszystkim!

Zrobiłem co radziliście!

Skanowałem czym się dzało-nic!

puszcze wam jeszcze raz loga.

Moze problem jest prozaiczny?


(Warzel) #14

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 17:23:42, on 2004-12-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS.0\System32\smss.exe

C:\WINDOWS.0\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS.0\system32\services.exe

C:\WINDOWS.0\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS.0\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS.0\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS.0\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS.0\explorer.exe

C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE

C:\WINDOWS.0\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PavFnSvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

C:\WINDOWS.0\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PowerDVD.exe

C:\WINDOWS.0\system32\carpserv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Gry\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe

C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe

C:\WINDOWS.0\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe

C:\Gry\Sims2\Program\daemon.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Pogoda\pogoda.exe

C:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

C:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe

C:\Program Files\Wanadoo\Watch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Wanadoo\Profil1\Odebrane pliki\LOGI\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM..\Run: [WinFast Schedule] C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS.0\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [inCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM..\Run: [PowerDVD] C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PowerDVD.exe /autostart

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS.0\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [CARPService] carpserv.exe

O4 - HKLM..\Run: [AntyDialerTP] "c:\program files\antydialer tp\antydialertp.exe" tray

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Gry\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [adiras] adiras.exe

O4 - HKLM..\Run: [system Update] C:\WINDOWS.0\System32\ugkbaes.exe

O4 - HKLM..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe"

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..\Run: [PCDRealtime] C:\WINDOWS.0\realtime.exe

O4 - HKLM..\Run: [P2P Networking] C:\WINDOWS.0\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe /AUTOSTART

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Gry\Sims2\Program\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM..\Run: [AVK Mail Checker] "C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKMail\AVKPOP.EXE"

O4 - HKLM..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKCU..\Run: [Versato] "C:\Program Files\MediaKey\MagicRun.exe"

O4 - HKCU..\Run: [tray] C:\Program Files\Pogoda\pogoda.exe /tray

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS.0\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS.0\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .mov: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 3270347953

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{ACBA7139-450A-4C18-8981-A078D798D614}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Proxy Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe

O23 - Service: McAfee Framework Service - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown - C:\Program Files\Wanadoo\Profil1\Robactwo\MKS\Bin\mks_scan.exe (file missing)

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Internet Security Accounts Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS.0\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Function Service - Unknown - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PavFnSvr.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe


(Damian) #15

Sorrki :x

Tak to jest,jak sie wstaje o 4 rano i siedzi na kompie :roll:

Rycho...Moge wiedzieć,dlaczego wklejasz nowego loga,chociaż nic nie usunąłeś z wymienionych przezemnie rzeczy ?? :?:


(Warzel) #16

jak nie jak tak! !!


(Damian) #17

W takim razie usuwaj w trybie awaryjnym jeszcze raz...

to usuń ręcznie:

C:\WINDOWS.0\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe


(Lolyt Xd) #18

To ja ci dam rade jeśli nie znasz się na logach to nie podawaj co ma usuwać, każdy chyba wie że to są pliki od neostrady. Jeśli usuniesz na nowo będziesz musiał zainstalować neostrade.


(Damian) #19

A czytałeś adnotacje???? Jak każdy tak zna to nie usunie. Ja nei mam neostrady i dlatego napisałem,że jeśłi zna pliki to niech nei usuwa :evil:


(Lolyt Xd) #20

No tak, ale jeśli on by nie wiedział co to jest, bo dla niego ważne by było tylko to żeby wszystko chodziło, to by to usunął. Jeszcze jedna rada, nie wchodź na kompa o 4 rao jak masz takie bzdury wypisywać :twisted: :evil: