XP/Vista - Szybszy Start (1 user)


(Tomasz Paziewski) #1

Można po prostu usunąć swoje hasło na konto

Panel sterowania -> Konta użytkowników -> klikamy na dole okienka na swoje konto -> Usuń moje hasło...


(Alden Jone) #2

Jeśli używacie komputera tylko sami nie musicie nawet tworzyć konta...Tzn. XP sam je utworzy, ale bez hasła będzie się uruchamiać od razu.