Xstl - wygenerowanie linka


(ryba1986) #1

Mam następujący problem:

W pliku transformacji xslt muszę wygenerować linka z odwołaniem wewnętrznym do dokumentu html. Mam następującą postać:

">

[/code]

Jednak pojawia się błąd mówiący o braku możliwości użycia znaku "<" wewnątrz atrybutu. Jak należy zapisać poprawnie powyższą instrukcję ?


(floyd) #2

Może użyj operatorów.

< - mniejsze

> - większe


(ryba1986) #3

sprawa rozwiązana należny dodać atrybut xsl o nazwie href w obrębie znacznika .... i tam umieścić wartość. Atrybut zostanie automatycznie dołączony do elementu wraz z wartością. temat do zamknięcia.

[/code]