Xubuntu 11.04 - dodanie programu do autostartu

W jaki sposób dodać program / skrypt do autostartu w Xubuntu 11.04 :?:

W Ubuntu jest sprawa jest prosta System=>Preferencje=>Sesje ale w środowisku Xubuntu nie ma tej opcji :? .

Odnajdź katalog:

/home/taki1gosc/.config/autostart

Dodaj tam “skrót” do programu, który chcesz uruchamiać wraz ze startem systemu, np. kadu:

ln -s /usr/share/applications/kadu.desktop ~/.config/autostart

Jeśli chcesz w ten sposób wymusić uruchomienie pliku skrypt.sh , upewnij się, że ma prawa do wykonania (x). Następnie do lokalizacji ~/.config/autostart skopiuj sobie dowolny plik *.desktop z lokalizacji /usr/share/applications , edytuj go dowolnym edytorem tekstu i w polu Exec= podaj pełną ścieżkę (bezwzględną) do skryptu wykonywalnego skrypt.sh.

Albo włącz Menadżer ustawień Xfce4 (powinien gdzieś być w menu) i tam wybierz sesja, tam znajdziesz autostart.