"your computer is in Danger


(Darsonz) #1

Proszę o sprawdzenie LOga

Z góry dziękuje !


(Bbieniol) #2

Użyj narzędzia --> SmitFraudFix

Start --> uruchom --> services.msc --> zatrzymaj i wyłącz usługe Command Service i Network Monitor

Otwórz hijackthis --> open misc tools section --> delete a NT service --> wpisz cmdService i ok

Start -> uruchom -> regsvr32 /u winsys2f.dll

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku):

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners


(Darsonz) #3

Zrobiłem wszystko tak jak napisałeś. Jednak tapety nie moge nadal zmienic. Wklejam logi


(Bbieniol) #4

Otwórz notatnik i wklej w nim to:

Plik --> zapisz jako --> zmień rozszerzenie na wszystkie pliki --> zapisz pod nazwą FIX.REG

Uruchamiasz narzędzie KillBox, zaznaczasz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżkę:

C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dokumenty\Settings\winsys2f.dll

Klikasz X i restart kompa :slight_smile:

Odpal plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru i reset kompa :slight_smile:

KONIECZNIE użyj narzędzia FixWareOut

I dajesz nowe logi :slight_smile:


(Darsonz) #5

Zrobiłem jak wyżej zalecałeś . Problem zniknął :slight_smile:

Wklejam jeszcze log z hj :

Dzięki za pomoc !


(Bbieniol) #6

Czysto :slight_smile:

Daj log z Silenta :slight_smile: