Your computer is infected

Witam. przeglądając internet złapałem jakieś wirusy (konie trojaskie, reklamarze i coś tam jeszcze). Ekran komputera stał się czarny a w prawym dolnym rogu na pasku pojawiło się czerwone kółko z białym X. Prosze o sprawdzenie loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:06:00, on 2007-01-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\Mixer.exe

C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\kernels88.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Windows\xpupdate.exe

C:\WINDOWS\system32\taskdir.exe

C:\WINDOWS\system32\dlh9jkd1q6.exe

C:\WINDOWS\system32\dlh9jkd1q7.exe

E:\bear skończone\Nowy folder\run.exe

C:\WINDOWS\system32\dlh9jkd1q6.exe

C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\game1.exe

C:\WINDOWS\system32\game4.exe

C:\WINDOWS\system32\vxga4me1.exe

C:\WINDOWS\system32\vxga8me6.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\DOCUME~1\GROCHA~1\USTAWI~1\Temp\spoolsvv.exe

D:\a\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [System] C:\WINDOWS\system32\kernels88.exe

O4 - HKLM\..\Run: [spoolsvv] C:\WINDOWS\system32\spoolsvv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sysinter] C:\WINDOWS\system32\adirss.exe

O4 - HKLM\..\Run: [clcbt.exe] C:\WINDOWS\system32\clcbt.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Windows update loader] C:\Windows\xpupdate.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WinUpdate] "C:\DOCUME~1\GROCHA~1\USTAWI~1\Temp\33081678.exe " 

O4 - HKCU\..\Run: [WinMedia] C:\DOCUME~1\GROCHA~1\USTAWI~1\Temp\33081418.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WinUpgrade] "C:\DOCUME~1\GROCHA~1\USTAWI~1\Temp\33081608.exe " 

O4 - HKCU\..\Run: [taskdir] C:\WINDOWS\system32\taskdir.exe

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: Wyslij SMS'a - {215940F1-E7E0-4801-BEE3-44D045534106} - C:\Program Files\Common Files\moje.js

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1E9394E7-F9D1-43DB-A2A9-82A6F6533AA5}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{1E9394E7-F9D1-43DB-A2A9-82A6F6533AA5}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: MS Internet Countermeasures Framework (ICF) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe:exe.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Straszny syf. Użyj narzędzia WWDC (pozwoli Ci to zamknąć robaczywe porty), zmień znaczki z Disable na Enable (wszystkie mają być zielone lub żółte) i zresetuj sysa.

C:\WINDOWS\system32\kernels88.exe

C:\Windows\xpupdate.exe

C:\WINDOWS\system32\taskdir.exe

C:\WINDOWS\system32\dlh9jkd1q6.exe

C:\WINDOWS\system32\dlh9jkd1q7.exe

C:\WINDOWS\system32\dlh9jkd1q6.exe

C:\WINDOWS\system32\game1.exe

C:\WINDOWS\system32\game4.exe

C:\WINDOWS\system32\vxga4me1.exe

C:\WINDOWS\system32\vxga8me6.exe

C:\DOCUME~1\GROCHA~1\USTAWI~1\Temp\spoolsvv.exe

Pliki usuwasz z dysku recznie w trybie awaryjnym jeśli będą stawiać opór to ściągasz narzędzie KillBox, zaznaczasz Delete on Reboot, potem klikasz All Files i wklejasz do pola Full Path of File to Delete ścieżki i klikasz X , po ostatniej reset.

Wyłączasz przywracanie systemu (Panel sterowania -> System -> Przywracanie systemu -> zaznaczasz „Wyłącz przywracanie systemu” ).

Wchodzisz w Start --> uruchom --> services.msc --> zatrzymaj i wyłącz usługe MS Internet Countermeasures Framework

Otwórz hijackthis --> open misc tools section --> delete a NT service --> wpisz ICF i ok

W HJT odpalonym z trybie awaryjnym zaznaczasz wpisy i klikasz na dole “Fix checked” , to co na czerwono usuwasz ręcznie z dysku:

Potem nowe logi hjt + Silent Runners (zaznaczasz No i czekasz aż skończy pracować w tle).

oto nowe logi:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:41:46, on 2007-01-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Mixer.exe

C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\a\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [WinMedia] C:\DOCUME~1\GROCHA~1\USTAWI~1\Temp\33081418.exe

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: Wyslij SMS'a - {215940F1-E7E0-4801-BEE3-44D045534106} - C:\Program Files\Common Files\moje.js

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1E9394E7-F9D1-43DB-A2A9-82A6F6533AA5}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{1E9394E7-F9D1-43DB-A2A9-82A6F6533AA5}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe


[code]


silent runners:

“Silent Runners.vbs”, revision R50, http://www.silentrunners.org/Operating System: Windows XP SP2 Output limited to non-default values, except where indicated by “{++}” Startup items buried in registry: --------------------------------- HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} “MSMSGS” = ““C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background” [MS] “WinMedia” = “C:\DOCUME~1\GROCHA~1\USTAWI~1\Temp\33081418.exe” [file not found] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} “NvCplDaemon” = “RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize” [MS] “nwiz” = “nwiz.exe /install” [“NVIDIA Corporation”] “C-Media Mixer” = “Mixer.exe /startup” [“C-Media Electronic Inc. (www.cmedia.com.tw)”] “avast!” = “C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe” [null data] “WooCnxMon” = “C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe” [empty string] “SpeedTouch USB Diagnostics” = ““C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe” /icon” [“THOMSON Telecom Belgium”] “WOOWATCH” = “C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe” [“France Télécom R&D”] “WOOTASKBARICON” = “C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe” [“France Télécom R&D”] “NeroFilterCheck” = “C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe” [“Ahead Software Gmbh”] “TkBellExe” = ““C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot” [“RealNetworks, Inc.”] “SunJavaUpdateSched” = ““C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe”” [“Sun Microsystems, Inc.”] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\ {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}(Default) = (no title provided) -> {HKLM…CLSID} = “Yahoo! Toolbar Helper” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll” [“Yahoo! Inc.”] {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}(Default) = (no title provided) -> {HKLM…CLSID} = “AcroIEHlprObj Class” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll” [“Adobe Systems Incorporated”] {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}(Default) = (no title provided) -> {HKLM…CLSID} = “SSVHelper Class” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll” [“Sun Microsystems, Inc.”] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\ “{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}” = “Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania” -> {HKLM…CLSID} = “Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania” \InProcServer32(Default) = “deskpan.dll” [file not found] “{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}” = “Rozszerzenie ikony HyperTerminalu” -> {HKLM…CLSID} = “HyperTerminal Icon Ext” \InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\System32\hticons.dll” [“Hilgraeve, Inc.”] “{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}” = “Eksplorator pulpitów” -> {HKLM…CLSID} = “Eksplorator pulpitów” \InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll” [“NVIDIA Corporation”] “{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}” = “Desktop Explorer Menu” -> {HKLM…CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll” [“NVIDIA Corporation”] “{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}” = “avast” -> {HKLM…CLSID} = “avast” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Avast4\ashShell.dll” [“ALWIL Software”] “{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}” = “Microsoft Office HTML Icon Handler” -> {HKLM…CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll” [MS] “{F0CB00CD-5A07-4D91-97F5-A8C92CDA93E4}” = “Shell Extensions for RealOne Player” -> {HKLM…CLSID} = “RealOne Player Context Menu Class” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpshell.dll” [“RealNetworks, Inc.”] “{acb4a560-3606-11d3-aef4-00104bd0f92d}” = “KodakShellExtension” -> {HKLM…CLSID} = “KodakShellExtension” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Common Files\KODAK\IFSCore\kodakshx.dll” [“Eastman Kodak Company”] “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}” = “WinRAR shell extension” -> {HKLM…CLSID} = “WinRAR” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data] HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\ {F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}(Default) = “PDF Column Info” -> {HKLM…CLSID} = “PDF Shell Extension” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll” [“Adobe Systems, Inc.”] HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\ avast(Default) = “{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}” -> {HKLM…CLSID} = “avast” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Avast4\ashShell.dll” [“ALWIL Software”] WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}” -> {HKLM…CLSID} = “WinRAR” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data] HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\ WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}” -> {HKLM…CLSID} = “WinRAR” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data] HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\ avast(Default) = “{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}” -> {HKLM…CLSID} = “avast” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Avast4\ashShell.dll” [“ALWIL Software”] WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}” -> {HKLM…CLSID} = “WinRAR” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data] Group Policies {GPedit.msc branch and setting}: ----------------------------------------------- Note: detected settings may not have any effect. HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\ “NoActiveDesktop” = (REG_DWORD) hex:0x00000000 {User Configuration|Administrative Templates|Desktop|Desktop / Active Desktop| Disable Active Desktop} “ClassicShell” = (REG_DWORD) hex:0x00000000 {User Configuration|Administrative Templates|Windows Components|Windows Explorer| Enable Classic Shell / Turn on Classic Shell} “ForceActiveDesktopOn” = (REG_DWORD) hex:0x00000001 {User Configuration|Administrative Templates|Desktop|Desktop / Active Desktop| Enable Active Desktop} HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ “DisableTaskMgr” = (REG_DWORD) hex:0x00000001 {User Configuration|Administrative Templates|System|Ctrl+Alt+Del Options| Remove Task Manager} “Wallpaper” = (REG_SZ) C:\WINDOWS\desktop.html {User Configuration|Administrative Templates|Desktop|Desktop / Active Desktop| Active Desktop Wallpaper|Wallpaper Name:} HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ “shutdownwithoutlogon” = (REG_DWORD) hex:0x00000001 {Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options| Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on} “undockwithoutlogon” = (REG_DWORD) hex:0x00000001 {Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options| Devices: Allow undock without having to log on} Active Desktop and Wallpaper: ----------------------------- Active Desktop may be disabled at this entry: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\ “Wallpaper” = “C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp” Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy: HKCU\Control Panel\Desktop\ “Wallpaper” = “C:\Documents and Settings\Grochalski\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp” Enabled Screen Saver: --------------------- HKCU\Control Panel\Desktop\ “SCRNSAVE.EXE” = “C:\WINDOWS\System32\logon.scr” [MS] Winsock2 Service Provider DLLs: ------------------------------- Namespace Service Providers HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++} 000000000001\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS] 000000000002\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\winrnr.dll” [MS] 000000000003\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS] Transport Service Providers HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++} 0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 13 %SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05 Toolbars, Explorer Bars, Extensions: ------------------------------------ Toolbars HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\ “{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}” -> {HKLM…CLSID} = “Yahoo! Toolbar” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll” [“Yahoo! Inc.”] HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ “{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}” = (no title provided) -> {HKLM…CLSID} = “Yahoo! Toolbar” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll” [“Yahoo! Inc.”] Explorer Bars HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\ HKLM\Software\Classes\CLSID{01002DB2-8170-4D9B-A8B1-DDC9DD114E03}(Default) = “Volet Wanadoo” Implemented Categories{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar] InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll” [empty string] HKLM\Software\Classes\CLSID{3BAF4A27-C764-4E1A-A6F4-62F7A7E5E51C}(Default) = “ToolBand Class” Implemented Categories{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar] InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll” [empty string] HKLM\Software\Classes\CLSID{5BF498C0-931E-4A4F-B33F-456D07137EAA}(Default) = “Volet Wanadoo” Implemented Categories{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar] InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll” [empty string] Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons) HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\ {215940F1-E7E0-4801-BEE3-44D045534106}\ “ButtonText” = “Wyslij SMS’a” “Script” = “C:\Program Files\Common Files\moje.js” [null data] Miscellaneous IE Hijack Points ------------------------------ HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\ <> “{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85}” = (no title provided) -> {HKLM…CLSID} = “Search Class” \InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL” [empty string] Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}): ------------------------------------------------------------------ avast! Antivirus, avast! Antivirus, ““C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe”” [null data] avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ““C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe”” [null data] avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ““C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe” /service” [“ALWIL Software”] avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ““C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe” /service” [“ALWIL Software”] NVIDIA Driver Helper Service, NVSvc, “C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe” [“NVIDIA Corporation”] Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, “C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe” [MS] Print Monitors: --------------- HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\ Canon BJ Language Monitor S200\Driver = “CNMLM3w.DLL” [“CANON INC.”] ---------- <>: Suspicious data at a browser hijack point. + This report excludes default entries except where indicated. + To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds, launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter. + To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI DLL launch points, use the -supp parameter or answer “No” at the first message box and “Yes” at the second message box. ---------- (total run time: 64 seconds, including 17 seconds for message boxes)

Usuń HJT.

Użyj programu ATF Cleaner i przeczyść Current User Temp oraz All Users Temp.

Czy w dalszym ciągu pokazuje się dymek “your computer is infected” oraz nie można zmienić tapery? Jeśli tak to użyj narzędzia SmitFraudFix z opcji numer 2 w trybie awaryjnym i pokaż raport -> plik c:\rapport.txt. Dodatkowo otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij dwa razy na utworzony plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru >>> restart.

Po wykonaniu możesz wkleić nowe logi.

mozna zmieniac tepete i wydaje sie ze wszystko wporzadku. logi:

SmitFraudFix v2.132


Scan done at 17:11:05,69, 2007-01-17

Run from D:\a\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in normal mode


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Before SmitFraudFix
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix


GenericRenosFix by S!Ri»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System
!Attention, following keys are not inevitably infected!


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"System"=""»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning


[/code]
hijackthis:

[code] Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 17:20:03, on 2007-01-17 Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Mixer.exe C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe D:\a\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM…\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe O4 - HKLM…\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe O4 - HKLM…\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] “C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe” /icon O4 - HKLM…\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe O4 - HKLM…\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM…\Run: [TkBellExe] “C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot O4 - HKLM…\Run: [SunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe” O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra button: Wyslij SMS’a - {215940F1-E7E0-4801-BEE3-44D045534106} - C:\Program Files\Common Files\moje.js O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{1E9394E7-F9D1-43DB-A2A9-82A6F6533AA5}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164 O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip…{1E9394E7-F9D1-43DB-A2A9-82A6F6533AA5}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164 O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing) O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing) O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Czysto.

SmitFraudFix miałeś użyć z opcji numer 2 w trybie awaryjnym, a nie normalnym. Możesz zapuścić go jeszcze raz ale tak jak radziłem i pokazać raport - c:\rapport.txt

SmitFraudFix raport

SmitFraudFix v2.132


Scan done at 17:45:42,26, 2007-01-17

Run from D:\a\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in safe mode


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Before SmitFraudFix
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix


GenericRenosFix by S!Ri»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System
!Attention, following keys are not inevitably infected!


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"System"=""»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning


Registry Cleaning done. 


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» After SmitFraudFix
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End


[/code]

SmitFraudFix znalazł kilka śmieci i je usunął :wink:

Możesz zajrzeć: Optymalizacja i odchudzanie Windowsa XP.

@Grochal_Sebol

Ściągasz program KillBox, zaznaczasz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżki:

C:\WINDOWS\system32\adirss.exe

C:\WINDOWS\system32\clcbt.exe

C:\WINDOWS\system32\alsys.exe

po wklejeniu każdej ścieżki z osobna klikasz na czerwonego iksa, ale dopiero po wklejeniu ostatniej zgadzasz się na restart.

Usuń wpisy HJT.

Po wykonaniu proszę pokazać nowy log z HijackThis plus z SilentRunners.

Grochal_Sebol proszę poprawnie obejmować logi w tagi - poprawić wiadomości, używając opcji Zmień