Z .dem do .mpeg lub innyc plików video

Chciałbym zamienić plik .dem na mpeg lub inny :slight_smile: Jakim programem??

Złączono Posta : 25.03.2006 (Sob) 19:29

Nikt nic nie wie??