Z Dev C++ do Visuala błędy!


(system) #1

Mam napisany program do zamiany z systemu dziesietnego na szesnastkowy w Dev C++ ale chce go takze zrobic w Visual C++ 2005 na podstawie okien dialogowych w Dialog Base.

To jest mój kod z klasy cpp i h :

CDigitConwertDlg.h :

#include 

#include 

#include 


#pragma once


// CDigitConwertDlg dialog

class CDigitConwertDlg : public CDialog

{

// Construction

public:

	CDigitConwertDlg(CWnd* pParent = NULL);	// standard constructor


// Dialog Data

	enum { IDD = IDD_DIGITCONWERT_DIALOG };

public:

	int liczba;

	int wynik;

  int tablica[32];

  int tablica_dl;

	int zm_pom;

	string hexNumber;

protected:

	virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX);	// DDX/DDV support// Implementation

protected:

	HICON m_hIcon;


	// Generated message map functions

	virtual BOOL OnInitDialog();

	afx_msg void OnSysCommand(UINT nID, LPARAM lParam);

	afx_msg void OnPaint();

	afx_msg HCURSOR OnQueryDragIcon();

	DECLARE_MESSAGE_MAP()

public:

	afx_msg void OnBnClickedPrzyciskKonwertuj();

};

CDigitConwertDlg.cpp:

#include "stdafx.h"

#include "DigitConwert.h"

#include "DigitConwertDlg.h"

#include "cmath"

#include "string"

#ifdef _DEBUG

#define new DEBUG_NEW

#endif

 ........................................................


Tutaj duzo kodu ktory sam sie generuje

.........................................................

void CDigitConwertDlg::OnBnClickedPrzyciskKonwertuj()

{

	UpdateData(TRUE);

  do 

  {

   zm_pom = liczba % 16;

   if(zm_pom >= 0 && zm_pom <= 9)

     hexNumber.insert(0, 1, char('0' + zm_pom)); // string& insert( size_type index, size_type num, char ch );

   else

     hexNumber.insert(0, 1, char('7' + zm_pom));

   liczba /= 16;

  } 

  while(liczba > 0); 

  wynik=hexNumber; 


  UpdateData(FALSE);

}

Po skompilowaniu wywala mi 9 bledow:

error C2065: 'hexNumber' : undeclared identifier //digitconwertdlg.cpp	

error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'hexNumber' // digitconwertdlg.h	linijka:25

error C2228: left of '.insert' must have class/struct/union // digitconwertdlg.cpp	

error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int //digitconwertdlg.h linijka:25

Nie wiem co jest nie tak z tym programem:(


(Fiołek) #2

Stworzyłeś zmienną, ale podałeś niepoprawny typ. W 25 linijce pliku digitconwertdlg.h powinno być std::string hexNumber, a nie string hexNumber. Ew. możesz zadeklarować "domyślną" przestrzeń nazw.


(system) #3

Ok działa dzięki! :slight_smile:

Ale problem jest teraz jak wyświetlić w EditBoxie to std::string hexNumber.

Wyswietlic musze to w zmiennej wynk ktora jest przypisana do tego EditBoxa:

CDigitConwertDlg::CDigitConwertDlg(CWnd* pParent /*=NULL*/)

	: CDialog(CDigitConwertDlg::IDD, pParent)

{

	liczba=0;

	wynik=0;

	m_hIcon = AfxGetApp()->LoadIcon(IDR_MAINFRAME);

}


void CDigitConwertDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)

{

	DDX_Text(pDX, IDC_LICZBA, liczba);

	DDX_Text(pDX, IDC_WYNIK, wynik); 

	CDialog::DoDataExchange(pDX);

}

public:

	int liczba;

	int wynik;

  int tablica[32];

  int tablica_dl;

	int zm_pom;

	std::string hexNumber;

Musze chyba jakos przypisac ten lancuch hexString pod zmienna wynik. Probowalem na rozne sposoby ale mi caly czas bledy wyskakuja.


(Fiołek) #4

Chcesz skonwertować liczbę szesnastkową z tekstu do zwykłego int'a?

Jak tak, to: atoi, a jak nie, to wytłumacz o co chodzi.


(system) #5

No tak musze przypisac ten string hexNumber do zmiennej int wynik bo do tej zmiennej mam przypisanego mojego EditBoxa gdzie ma byc wyswietlany wynik w postaci szesnastkowej z tego stringu.

Nie wiem moze troche niezrozumiale to tlumacze jak tak to sorry. A dalo by sie to wtedy jakos zrobic z tym atoi?


(Fiołek) #6

atoi konwertuje string do zwykłej liczby, a to jak ją sobie wyświetlisz, to zależy od Ciebie.

Nadal nie rozumiem o co Ci chodzi... Chcesz wyświetlić wynik jako liczbę szesnastkową, a tą masz zapisaną w stringu hexNumber, to co za problem podać go jako zwykły tekst(char *)? hexNumber.c_string() i masz jako const char * :wink:


(system) #7

No wlasnie ta liczbe mam wyswietlic w EditBoxie ktory jest zminna typu np.CString lub int czyli musze jakos przekonwertowc ten

string hexNumber gdyz stringu nie mozna wyswietlac w editboxie. W Visualu C++ 2005 jest taka funkcja jak c_str ale chyba nie wiem jak jej uzyc. A nie mozna tego stringu przekonwertowac jakos do CString?


(Sawyer47) #8

Polecam dokumentację C++: http://www.cppreference.com

Tu jest o tej funkcji, która jest zawarta w klasie string.

http://www.cppreference.com/cppstring/c_str.html


(system) #9

Za duzego opisu to nie ma o tej funkcji? A ja nawet nie wiem czy mozna uzyc tej funkcji i w jaki sposob aby to przekonwertowac tak jak wyzej pisalem. Moglby ktos pokazac to na moim przykladzie?


(Fiołek) #10

Po pierwsze napisz co to jest ta klasa CString! Tak to my dużo tu nie zrobimy. Jeśli ma konstruktor przyjmujący jako parametr "const char *" albo "char *" to można spokojnie wpisać coś takiego:

CString(hexNumber.c_string())

(system) #11

Wlasnie to:

CString(hexNumber.c_string())

nie dziala :frowning:

Moze inaczej: :idea:

Poprostu da sie jakos ta zmienna std::string hexNumber przypisac do zmiennej jednego z tych typow:

-CString

-Byte

-DECIMAL

-double

-DWORD

-float

-int

-long

-short

-UINT

-ULONGONG


(Fiołek) #12

Na żaden, oprócz Byte *. Bo w Windows SDK Byte jest synonimem do char.

Konstruktor CString'u przyjmuje jako parametr LPCWSTR(wchar_t *), musisz skonwertować* na ten właśnie typ, albo zamiast std::string używać std::wstring.


(system) #13

To co ty napisales nic nie da. Juz wiem jak to powinno byc :idea: Trzeba uzyc funkcji c_str() dostepnej w Visualu. A kod ma wygladac tak:

CString hexNumber_CS(hexNumber.c_str());

(Fiołek) #14

To może zamiast konwertować, od razu wpisywać do CString'a?

To co napisałem powinno działać, bo robiłem dokładnie to samo co w twoim kodzie, tylko w innym zakresie.