Z Excel do PHP(post na forum)


(Filip S) #1

jak tabelkę z Excela prze konwertować aby móc stworzyć post na forum??


(Howks0) #2

Zobacz http://paggard.com/projects/xls.reader/