Za duży ping w CS

Pomoże ktoś jestem zielony na tej stronie więc nie wiem co robić?Czekam na odpowiedź niżej zamieszczonego loga.Co mam robić dalej?

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:43:55, on 2012-02-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files\totalcmd\TOTALCMD.EXE

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\HiJack\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = pl.v9.com/ins/ins_1327227933_379527

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = pl.v9.com/ins/ins_1327227933_379527

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = pl.v9.com/ins/ins_1327227933_379527

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = pl.v9.com/ins/ins_1327227933_379527

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: (no name) - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - (no file)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll (file missing)

O4 - HKLM…\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM…\Run: [Adobe ARM] “C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe”

O4 - HKLM…\Run: [startCCC] “C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe” MSRun

O4 - HKLM…\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKLM…\Run: [egui] “C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe” /hide /waitservice

O4 - HKCU…\Run: [uTorrent] “C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe” /MINIMIZED

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

End of file - 3604 bytes

Brak aktualizacji systemu Windows XP.

Użyj narzędzia OTL, postępuj zgodnie z tą instrukcją --> otl-gmer-rsit-dss-inne-instrukcje-t370405.html logi na forum.

PEŁNY SKAN tym: http://www.dobreprogramy.pl/Malwarebyte … 13117.html logi na forum.

PEŁNY SKAN tym: http://www.dobreprogramy.pl/Dr.WEB-Cure … 12976.html logi na forum.

Narzędzie HJT jest bez użyteczne do sprawdzania szczegółowych infekcji w systemie, nie używa się już tego programu, chyba ze zostaniesz o to poproszony.

Do uaktualnienia: Service Pack 3