Zabezpieczanie dysków przenośnych/pendrivów przed wirusami


(_nikt79_) #1

Urządzenia przenośne typu pendrive często infekowane są przez wirusy.

Podpinając pendrive lub dysk zewnętrzny do obcego komputera nigdy nie masz pewności czy nie przekopiuje się na niego jakiś "prezent".

Poniżej opisana sztuczka zabezpieczy dowolny dysk czy pendrive przed nadpisaniem pliku autorun.inf , który odpowiada za domyślnie wykonywaną czynność po dwukliknięciu na urządzenie w eksploratorze windows.

Otwórz wiersz poleceń (klawisz win + r i wpisz cmd)

Wpisz literkę pendrive lub dysku z dwukropkiem (np. E:)

i wykonaj polecenia :

mkdir autorun.inf

cd autorun.inf

mkdir .\con\

Spowoduje to utworzenie folderu o nazwie autorun.inf ,który zablokuje możliwość tworzenia czy skopiowania pliku o tej samej nazwie. Utworzenie dodatkowego katalogu o nazwie "con" zablokuje możliwość skasowania utworzonego wcześniej folderu (nazwa con jest "zarezerwowana" przez system - to taka zaszłość z czasów dosa). Jeżeli kiedykolwiek zechcesz usunąć folder autorun.inf - będzie konieczne skasowanie katalogu "con" w podobny sposób jak przy jego tworzeniu :

rmdir .\con\

Zablokowanie możliwości nadpisania autorun.inf nie zabezpieczy pendriva przed skopiowaniem plików wykonywalnych wirusa - ale zabezpieczy przed ich przypadkowym uruchomieniem po kliknięciu w dysk.