Zablokowana tapeta


(jeżyca) #1

Witam,

Mam taki kłopot , a mianowicie: Gdy chcę zmienić tapetę, to mi się nie zmienia. Dopiero gdy klikam prawym klawiszem myszy i "zablokuj elementy sieci Web na pulpicie", to pokazuje się mi tapeta , którą chciałam ustawić. Nie wiem co mam robić , pomóźcie mi ! :frowning:


(Leon$) #2

http://www.xp.pun.pl/programy-i-bezpieczenstwo-5.html

:slight_smile:


(jeżyca) #3

Jeśli mogłabym prosić o intrukcję , jak to wszystko wykonać, krok po kroku, bo troszkę sie pogubiłam :wink: .....


(Leon$) #4

zrób kopię rejestru

http://dariuszpod.republika.pl/windows/ ... jestru.htm

Start >> Uruchom >> regedit

teraz rozwiń plusikami klucz

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ System

jeśli w oknie po prawej stronie jest wartość Wallpaper to ją skasuj(PPM na Wallpaper >> usuń)

teraz rozwiń plusikami klucz

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ ActiveDesktop

jeśli w oknie po prawej stronie jest wartość NoChangingWallPaper to ją skasuj(PPM na NoChangingWallPaper >> usuń)

jak zrobisz zmiany w rejestrze musisz zrestartować komputer by zmiany weszły w życie

:slight_smile:


(jeżyca) #5

patrzyłam i nie musiałam usuwać , bo i tak tego nie ma


(Leon$) #6

Zastosuj Malwarebytes' Anti-Malware http://cybertrash.pl/Tata/MBAM/Malwarebytes_%20Anti-Malware.html pełny skan - jak coś znajdzie to usuń zaznaczone - pokaż log

Pobierz OTL otl-gmer-rsit-dds-inne-instrukcje-t370405.html przeskanuj daj log OTL.txt oraz Extras.txt.

Pobierz Silent Runners http://www.searchengines.pl/index.php?s ... 5989&st=15 przeskanuj daj log

:slight_smile:


(jeżyca) #7

Proszę przeskanowałam Hijack'em . oto log:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\G Data\GDScan\GDScan.exe

C:\Program Files\G Data\InternetSecurity\AVK\AVKWCtl.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\G Data\AVKProxy\AVKProxy.exe

C:\Program Files\G Data\InternetSecurity\AVK\AVKService.exe

C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

C:\Program Files\iolo\Common\Lib\ioloServiceManager.exe

C:\Program Files\StudioLine Photo Classic SE\NMSAccess32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\Dit.exe

C:\WINDOWS\DitExp.exe

C:\Program Files\G Data\InternetSecurity\AVKTray\AVKTray.exe

C:\Program Files\G Data\InternetSecurity\Firewall\GDFirewallTray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\G Data\InternetSecurity\Firewall\GDFwSvc.exe

C:\Program Files\Styler\Styler.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

c:\program files\g data\internetsecurity\avk\avk.exe

C:\WINDOWS\System32\vssvc.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

E:\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {C94E154B-1459-4A47-966B-4B843BEFC7DB} - (no file)

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,c:\program files\g data\internetsecurity\avkkid\avkcks.exe,

O2 - BHO: G Data WebFilter Class - {0124123D-61B4-456f-AF86-78C53A0790C5} - C:\Program Files\G Data\InternetSecurity\WebFilter\AvkWebIE.dll

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - (no file)

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.5805.1910\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: (no name) - {EE9A4208-64EC-11DE-8440-204256D89593} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {EE9A4208-64EC-11DE-8440-204256D89593} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {10EDB994-47F8-43F7-AE96-F2EA63E9F90F} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)

O3 - Toolbar: G Data WebFilter - {0124123D-61B4-456f-AF86-78C53A0790C5} - C:\Program Files\G Data\InternetSecurity\WebFilter\AvkWebIE.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: StylerToolBar - {D2F8F919-690B-4EA2-9FA7-A203D1E04F75} - C:\Program Files\Styler\TB\StylerTB.dll

O4 - HKLM..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM..\Run: [Dit] Dit.exe

O4 - HKLM..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM..\Run: [G Data AntiVirus Tray Application] C:\Program Files\G Data\InternetSecurity\AVKTray\AVKTray.exe

O4 - HKLM..\Run: [GDFirewallTray] C:\Program Files\G Data\InternetSecurity\Firewall\GDFirewallTray.exe

O4 - HKLM..\Run: [NiwradSoft Welcome] C:\WINDOWS\NiwradSoft Shell Pack\Tools\NS Welcome.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [RocketDock] "C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe"

O4 - HKCU..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU..\Run: [bySoft FreeRAM] C:\Program Files\BySoft FreeRAM\FreeRAM.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Rizone Memory Booster.lnk = ?

O4 - Startup: RocketDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe

O4 - Startup: Styler.lnk = ?

O4 - Startup: TransBar.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\TransBar\TransBar.exe

O4 - Startup: UberIcon.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe

O4 - Startup: Y'z Shadow.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: (no name) - {53F6FCCD-9E22-4d71-86EA-6E43136192AB} - (no file)

O9 - Extra button: (no name) - {925DAB62-F9AC-4221-806A-057BFB1014AA} - (no file)

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O20 - AppInit_DLLs:

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: G Data AntiVirus Proxy (AVKProxy) - G Data Software AG - C:\Program Files\Common Files\G Data\AVKProxy\AVKProxy.exe

O23 - Service: G Data Scheduler (AVKService) - G Data Software AG - C:\Program Files\G Data\InternetSecurity\AVK\AVKService.exe

O23 - Service: G Data Strażnik systemu plików (AVKWCtl) - Unknown owner - C:\Program Files\G Data\InternetSecurity\AVK\AVKWCtl.exe

O23 - Service: Capture Device Service - InterVideo Inc. - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: G Data Personal Firewall (GDFwSvc) - G Data Software AG - C:\Program Files\G Data\InternetSecurity\Firewall\GDFwSvc.exe

O23 - Service: G Data Scanner (GDScan) - G Data Software AG - C:\Program Files\Common Files\G Data\GDScan\GDScan.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iolo FileInfoList Service (ioloFileInfoList) - iolo technologies, LLC - C:\Program Files\iolo\Common\Lib\ioloServiceManager.exe

O23 - Service: iolo System Service (ioloSystemService) - iolo technologies, LLC - C:\Program Files\iolo\Common\Lib\ioloServiceManager.exe

O23 - Service: NMSAccess - Unknown owner - C:\Program Files\StudioLine Photo Classic SE\NMSAccess32.exe

--

End of file - 9196 bytes

-- Dodane 02.11.2010 (Wt) 14:34 --

i mam tu jeszcze loga z Malwarebytes'a :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components{e1410dl0-3jmp-2636-do4k-1i5eum138520} (Generic.Bot.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats{f334c7b0-8774-4d5b-bd7a-4f448d03a1ae} (Adware.SkyLab) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats{2863e737-dd3f-4280-9af8-e9e79c16f312} (Adware.SkyMediaPack) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\JDK5SWFMZY (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Handle (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\Microwsoft (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\Software\W34BCG2GRJ (Trojan.Fraudpack) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wyeke (Adware.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Zwangi (Adware.Zwangi) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\SSHNAS (Trojan.Renos) -> Quarantined and deleted successfully.

Zainfekowanych wartości rejestru:

(Nie znaleziono zagrożeń)

Zainfekowane informacje rejestru systemowego:

HKEY_CLASSES_ROOT\scrfile\shell\open\command(default) (Broken.OpenCommand) -> Bad: (NOTEPAD.EXE %1) Good: ("%1" /S) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\open\command(default) (Broken.OpenCommand) -> Bad: (NOTEPAD.EXE %1) Good: (regedit.exe "%1") -> Quarantined and deleted successfully.

Zainfekowanych folderów:

C:\Documents and Settings\Jeżyca Flesz\Dane aplikacji\Winbooterr (Backdoor.SpyNet.M) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\Winbooterr (Trojan.Backdoor) -> Quarantined and deleted successfully.

Zainfekowanych plików:

C:\Documents and Settings\Jeżyca Flesz\Pulpit\Adobe Master CS4 Keygen.exe (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\dmu.dll (Riskware.HideWindow) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Jeżyca Flesz\Dane aplikacji\logs.dat (Bifrose.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.


(Leon$) #8

proszę wykonaj


(jeżyca) #9

nie wiem jak te logi zrobić :frowning:


(Leon$) #10

log obcięty

zastosuj się do tego poradnika

zasady-wklejania-logow-forum-tytulowania-tematow-t253052.html

:slight_smile:


(Monczkin) #11

jeżyca , nazwij proszę temat konkretnie, bez zbędnych problemów w tytule. Inaczej wyciągnę konsekwencje. Przeczytaj proszę ten temat. viewtopic.php?f=16&t=394978


(jeżyca) #12

Dziekuje wszystkim za pomoc . Zrobiłam reinstalacje systemu