Zablokowana usługa zadania diagnostyki i zapora


(Matsob2) #1

Nie mam połączenia z internetem, stan poółączenia nieznany. Przy wybgraniu opcji diagnozuj i napraw - komunikat: nie można uruchomić diagnostyki sieci, ponieważ usługa Zasady diagnostki nie jest uruchomiona.

W menadżerze usług - stan nieuruchomiona, typ - uruchomienia - automatyczny. Przy próbie uruchomienia - błąd 5: Odmowa dostępu

Przy próbie połączenia z internetem w kreatorze połączeń błąd o następującej treści:

Identyfikator GUID składnika:

{7071ECA3-663B-A1FA-B97F3B917C55}

Plik składnika: [C]

Błą: (0x800706BA).

Informacje dodatkowe:

Failed to detect Internet connectivity

Bardzo proszę o pomoc

Nikt nie ma pomysłu?


(StarterX4) #2

Sprawdź czy żadne pliki systemowe nie zostały usunięte lub uszkodzone, w tym kliknij przycisk start i w systemowej wyszukiwarce wyszukaj cmd.exe , kliknij na to PPM i uruchom jako administrator a w konsoli wpisz komendę sfc /scannow