Zablokowane ściąganie plików exe


(Anawald) #1

Nie mogę ściągnąć żadnego programu exe.Pokazuje się komunikat "za pomocą jakiego programu chcesz otworzyć ten plik"jest wykaz programów ale żaden nie działa.Co można zrobić aby to naprawić?


(KAZDAN63) #2

FIREFOX ?

Jeżeli to nie jest sprawka wirusa to :

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT.exe]
@=“exefile”
“Content Type”=“application/x-msdownload”

[HKEY_CLASSES_ROOT.exe\PersistentHandler]
@="{098F2470-BAE0-11CD-B579-08002B30BFEB}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile]
@=“Aplikacja”
“EditFlags”=hex:38,07,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\DefaultIcon]
@="%1"

[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\SHELL]

[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\SHELL\OPEN]
“EditFlags”=hex:00,00,00,00
@=“Otwórz”

[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\SHELL\OPEN\COMMAND]
@=""%1" %*"
“IsolatedCommand”=""%1" %*"

[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\SHELL\RUNAS]
“HasLUAShield”=""
@=“Uruchom jako Administrator”

[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\SHELL\RUNAS\COMMAND]
@=""%1" %*"
“IsolatedCommand”=""%1" %*"

[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\SHELL\RUNASUSER]
@="@shell32.dll,-50944"
“Extended”=""
“SuppressionPolicyEx”="{F211AA05-D4DF-4370-A2A0-9F19C09756A7}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\SHELL\RUNASUSER\COMMAND]
“DelegateExecute”="{EA72D00E-4960-42FA-BA92-7792A7944C1D}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex]

[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\ContextMenuHandlers]
@=“Compatibility”

[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\ContextMenuHandlers\Compatibility]
@="{1D27F844-3A1F-4410-85AC-14651078412D}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\DropHandler]
@="{86C86720-42A0-1069-A2E8-08002B30309D}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers]

[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers\ShimLayer Property Page]
@="{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers{B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}]


(Anawald) #3

Do KAZDAN 63 - Chrome.Skanowanie programami av nic nie znajduje.Operowanie w rejestrach jest niemożliwe ponieważ po wpisaniu "regedit"wyświetla się ten sam komunikat o którym wyżej napisałem."Za pomocą jakiego…"itd.