Zablokowane strony antyvirusów


(Pkolodziejczyk92) #1

Mam problem z wejściem na stronki antyvirusów avasta, avg itp.

skany z otl.

Extras : http://wklej.org/id/395298/

OTL: http://wklej.org/id/395300/

Proszę o pomoc tutaj bądz gg: 2295618


(deFco247) #2

W białe dolne okno Własne opcje skanowania/skrypt w OTL wklej:

Uruchom to poprzez Wykonaj skrypt i zatwierdź restart.

Po restarcie wykonaj nowy zestaw logów OTL oraz pokaż raport z usuwania OTL powstały po wykonaniu powyższego skryptu.

Do usunięcia z przeglądarki dwa toolbary: Ask Toolbar + DAEMON Tools Toolbar (obydwóch szukasz w systemowym aplecie Dodaj/usuń programy).


(Pkolodziejczyk92) #3

po wpisaniu w białe pole tekstu powyżej : http://wklej.org/id/395473/

OTL :http://wklej.org/id/395474/

Extras: http://wklej.org/id/395475/


(deFco247) #4

Uruchamiałeś Combofixa i do tego bez żadnej zgody, co jest niedopuszczalne. To nie jest byle jaki skaner, tylko potężne i nie zawsze bezpieczne narzędzie robiące jedno wielkie przemeblowanie w systemie. Pokaż log z tamtego uruchomienia.