Zablokowany Menadżer zadań - log HijackThis


(Jerzy Pogorzelski) #1

Coś blokuje mi dostęp do Menadżera zadań - klawisz jest nieaktywny. System skanowany Avastem i AdAwarem. W trakcie skanów AdAware wykrywa i usuwa wpis w rejestrze, niestety, po restarcie wpis pojawia się ponownie.

Proszę o sprawdzenie loga.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:46:40, on 2006-05-05

Platform: Windows 2000 SP3 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v5.00 SP3 (5.00.2920.0000)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\System32\tcpsvcs.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\WINNT\System32\hkcmd.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\wincmd\WINCMD32.EXE

C:\PROGRA~1\MOZILLA.ORG\MOZILLA\MOZILLA.EXE

C:\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1045,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINNT\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINNT\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz 10.1 Pro\odk_mcd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C5BB19DF-3648-44C4-8F81-4C5720D97D8E}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

(Bbieniol) #2

W logu czysto :slight_smile:

Co do problemu z Menedżerem, to otwórz notatnik i wklej w nim to:

Plik --> zapisz jako --> zmień rozszerzenie na wszystkie pliki --> zapisz pid nazwą FIX.REG

Odpal plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru i reset kompa :slight_smile:


(K Aro100) #3

a sprobuj Shift + Esc + Delete :slight_smile:


(Jerzy Pogorzelski) #4

Bieniol: Dziękuję bardzo - zadziałało! :slight_smile:

LemoniC: hmmm... nie znam tego skrótu? Do czego on służy? (właśnie spróbowałem nic się nie dzieje)


(Bbieniol) #5

W takim razie daj jeszcze log z Silent Runners, oraz zrób skan EWIDO po update :slight_smile:


(Jerzy Pogorzelski) #6

Mam problem z SilentRunners; przy próbie uruchomienia otrzymuję taki komuniakt błędu:

"Skrypt: C:\Silent Runners.vbs

Wiersz: 89

Znak: 13

Błąd: Generator klas ClassGeneratorFactory nie może dostarczyć żądanej klasy.

kod: 80040111

Żródło: (null)"

W FAQ na stronie SilentRunners.org nie znalazłem opisu tego błędu. :frowning:


(Bbieniol) #7

Poczytaj TUTAJ oraz Wyłączenie/włączenie WSH