Zablokowany menedżer zadań

Siemka,

więc to jest mój problem-zablokowany menedżer zadań.

innym problemem jest ciągle pojawiające się okienko z tekstami typu

“sender adress reejected” występujące 3x od początku uruchomienia kompa.

za każdym razem pokazuje iny komunikat i tylko alt+ctrl+del pozwala je zamknąć.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:33:05, on 2007-10-31

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Feebe\FeebeSecDisk\feebe_sd_srv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Windows\system32\drivers\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\GetFlash.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\CapabilityManager.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jucheck.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\regedit.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.serial99.com/?a

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.serial99.com/?a

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

R3 - URLSearchHook: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\PROGRA~1\ICQTOO~1\toolbaru.dll

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\Windows\system32\drivers\rundll32.exe

O2 - BHO: XTTBPos00 - {055FD26D-3A88-4e15-963D-DC8493744B1D} - C:\PROGRA~1\ICQTOO~1\toolbaru.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\PROGRA~1\ICQTOO~1\toolbaru.dll

O4 - HKLM…\Run: [C-Media Mixer] C:\Program Files\PCI Audio Applications\Bin\AudioRack.exe /MixerStartup

O4 - HKLM…\Run: [speedTouch USB Diagnostics] “C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe” /icon

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [sony Ericsson PC Suite] “C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe” /startoptions

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe

O13 - WWW Prefix: http://www.serial99.com/?

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{DB63CCDE-B904-4F87-AF50-B4056227579C}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Feebe Secure Disk Service (FeebeSecDiskSrv) - Feebe, Inc. - C:\Program Files\Feebe\FeebeSecDisk\feebe_sd_srv.exe

End of file - 6042 bytes

zafixuj jeśli nie pomoże to otwórz notatnik i wklej do niego:

Plik - Zapisz jako…, zapisz jako typ: wszystkie pliki, nazwa koniecznie z rozszerzeniem REG np. Fix.reg potem 2-klik na pliku i OK

:o

Dzięki :smiley:

Wszystko jest jak powinno z powrotem :slight_smile:

Plik usuwasz w awaryjnym i fixujesz tez wpis. Daj log z combofix

na tym kompie będę musiał trochę poczekać na ten log z combofixa…

Złączono Posta : 31.10.2007 (Sro) 22:31

ComboFix 07-10-29.1 - !Bl@uten! 2007-10-31 22:11:55.1 - FAT32 x86

Running from: C:\Documents and Settings!Bl@uten!\Pulpit\ComboFix.exe

* Created a new restore point

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

C:\WINDOWS\system32\drivers\rundll32.exe

.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-09-28 to 2007-10-31 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2007-10-31 22:06 51,200 --a------ C:\WINDOWS\NirCmd.exe

2007-10-23 14:22

2007-10-18 22:49 665,424 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmv8dmoe.dll

2007-10-18 22:49 438,608 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmv8dmod.dll

2007-10-18 22:48 1,683,792 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmvcore2.dll

2007-10-18 22:48 572,752 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmvdmoe.dll

2007-10-18 22:47

2007-10-10 16:18

2007-10-05 13:14 95,608 --a------ C:\WINDOWS\system32\AvastSS.scr

2007-10-05 13:14 94,416 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon2.sys

2007-10-05 13:14 92,848 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon.sys

2007-10-05 13:14 42,912 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys

2007-10-05 13:14 26,624 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aavmker4.sys

2007-10-05 13:14 23,152 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr.sys

2007-10-05 13:13 801,144 --a------ C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe

2007-10-03 16:11

2007-10-03 16:09

2007-10-03 16:09 25,544 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\hamachi.sys

2007-10-02 18:20

2007-10-02 17:59

2007-09-29 22:01

2007-09-29 22:00

2007-09-29 21:58

2007-09-29 21:57

2007-09-19 20:37

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2007-10-30 21:19 3,145,728 —ha-w C:\Documents and Settings!Bl@uten!\NTUSER.DAT

2007-10-03 15:11 --------- d-----w C:\Documents and Settings!Bl@uten!\Dane aplikacji\Hamachi

2007-10-02 16:59 --------- d-----w C:\Documents and Settings!Bl@uten!\Dane aplikacji\ICQ Toolbar

2007-09-29 21:00 --------- d-----w C:\Documents and Settings!Bl@uten!\Dane aplikacji\ICQ

2007-09-29 20:57 --------- d-----w C:\Documents and Settings!Bl@uten!\Dane aplikacji\InstallShield

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“C-Media Mixer”=“C:\Program Files\PCI Audio Applications\Bin\AudioRack.exe” [2001-05-09 11:33]

“SpeedTouch USB Diagnostics”=“C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe” [2004-01-26 11:38]

“SunJavaUpdateSched”=“C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe” [2007-03-14 03:43]

“WinampAgent”=“C:\Program Files\Winamp\winampa.exe” []

“NeroCheck”=“C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe” [2001-07-09 11:50]

“Sony Ericsson PC Suite”=“C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe” [2005-10-26 17:17]

“avast!”=“C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe” [2007-09-06 12:06]

“WooCnxMon”=“C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe” [2003-10-16 19:07]

“WOOWATCH”=“C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe” [2003-10-16 19:07]

“WOOTASKBARICON”=“C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe” [2003-10-16 19:07]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“CTFMON.EXE”=“C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe” [2004-08-04 12:00]

R2 FeebeSecDiskDriver;Feebe Secure Disk Driver;??\C:\WINDOWS\system32\drivers\feebe_sd_disk.sys

R2 FeebeSecDiskSrv;Feebe Secure Disk Service;C:\Program Files\Feebe\FeebeSecDisk\feebe_sd_srv.exe

R3 trid3d;trid3d;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\trid3dm.sys

*Newly Created Service* - CATCHME

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1239 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-10-31 22:22:39

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 FAT NTAPI

scanning hidden processes …

scanning hidden autostart entries …

scanning hidden files …

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

.

Completion time: 2007-10-31 22:24:26

.

— E O F —

Blauten - Proszę edytować własne posty i objąć tagami logi

Mają wyglądać tak, jak u matio91

Czyszczenie rejestru:

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

możesz rejestr przelecieć albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

Pobierz program SDFix