Zablokowany tablet tracer GIO 9,7"


(Julia Kotek) #1

Posiadam tablet tracer GIO 9,7" . Ustawiłam blokade ekranu ,,Wzur". Zapomniałam mojego wzoru i emailu z hasłem do Google. Co mam robić??? !!