Zacina się obraz ;/

Siema mam problem bo jak gram sobie w mu-online to mi się obraz zawiesza nie chodzi zbyt ładnie…miałem jeszcze przed formatem coś ustawiłem i ładnie było ale teraz po jest źle…pomoże ktoś może jest jakiś sposób :frowning: :frowning:

A może to przez to że mam syfy na dyskach bo mam prawie cale zapełnione bo tak mam w GTA SA mam…ale jak miałem porządek na dyskach to tez się chyba zawieszał obraz

Po zainstalowaniu systemu zainstalowałeś sterowniki do podzespołów ? (konkretnie do chipsetu płyty głównej i karty graficznej)

Zainstalowałeś -> Flash Palyer-a ?

zainstalowałem przed chwila i nie działa :frowning:

Chit0s111 , daj logi z HijackThis i Combofix.

Co?? napisz jeszcze raz

Chit0s111 , daj logi z programów HijackThis i Combofix.

Już daję instrukcję :arrow:

viewtopic.php?f=16&t=36654

Proszę zmienić temat na konkretny, opcja EDYTUJ i popraw.JNJN

Oto chodzi?:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:25:13, on 2008-12-23

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\nod32m2.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Creative\Creative Live! Cam\VideoFX\StartFX.exe

C:\WINDOWS\V0230Mon.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\m3SrchMn.exe

C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskBarIcon.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

D:\Program Files\BearShare\BearShare.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

D:\Program Files\Ares\Ares.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

D:\ozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_clipbook.exe

C:\Documents and Settings\xD.X-FD460518C8F54.000\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe C:\RECYCLER\services.exe

O2 - BHO: HP Print Clips - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {6303CF34-6F4D-4CD6-9E27-D0CAF81DB391} - C:\WINDOWS\system32\tuvWnKDT.dll (file missing)

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.1.807.1746\swg.dll

O2 - BHO: BitDownload BHO - {D5792AA9-D373-4039-8670-2CDAB6A71F15} - D:\Program Files\BitDownload\TorrentManager.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: My Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [AVFX Engine] C:\Program Files\Creative\Creative Live! Cam\VideoFX\StartFX.exe

O4 - HKLM…\Run: [V0230Mon.exe] C:\WINDOWS\V0230Mon.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe TaskBarIcon.exe

O4 - HKLM…\Run: [Onet.pl AutoUpdate] C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\AutoUpdate.exe /tsr

O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] “D:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe”

O4 - HKLM…\Run: [TkBellExe] “C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot

O4 - HKLM…\Run: [MyWebSearch Plugin] rundll32 C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\M3PLUGIN.DLL,UPF

O4 - HKLM…\Run: [My Web Search Bar Search Scope Monitor] “C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\m3SrchMn.exe” /m=0

O4 - HKLM…\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKLM…\Run: [bearShare] “D:\Program Files\BearShare\BearShare.exe” /pause

O4 - HKLM…\Run: [tguard] C:\Program Files\Beniamin\tguard.exe

O4 - HKLM…\Run: [Amon] “D:\Program Files\Eset\amon.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Nod32CC] “C:\WINDOWS\system32\nod32cc.exe” -DONTSHOW

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [AXIS TONS THE MP3] C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Readme Live Axis Tons\1 mix.exe

O4 - HKLM…\Run: [VAKK Agent] C:\WINDOWS\system32\Sys32\VAKK.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU…\Run: [Windows Update] C:\WINDOWS\system32\firefox.exe

O4 - HKCU…\Run: [ares] “D:\Program Files\Ares\Ares.exe” -h

O4 - HKCU…\Run: [wdmgr] C:\Windows\wdmgr.exe

O4 - HKCU…\Run: [vgauser] C:\DOCUME~1\XDX-FD~1.000\DANEAP~1\SETTIN~1\surf internet link.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredi … p=ZNfox000

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: Kolekcja wycinków HP - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: Zaznaczanie HP Smart - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll (file missing)

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {EBF85371-A38F-485B-B28F-0B4C82D25937} (CUpdateCtl Object) - http://update.hpphoto.com/download/HPSWUpdate.ocx

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Boonty Games - BOONTY - C:\Program Files\Common Files\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: My Web Search Service (MyWebSearchService) - MyWebSearch.com - C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwssvc.exe

O23 - Service: NOD32 Control Center Service (NOD32ControlCenter) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\nod32cc.exe

O23 - Service: NOD32 Service (NOD32Service) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\nod32m2.exe

End of file - 10050 bytes

Infekcja

Podaj log z Combofix

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link

yyyy podaj instrukcje a nie ze jakies linki i nie wiem o co chodzi

Instrukcja już została podana w tym temacie

viewtopic.php?f=16&t=36654

tam jest napisane jak użyć Combofixa

Właśnie nie wiem czy zauważyłeś ale w podanym przez mnie linku jest instrukcja dot., tego programu

Chit0s111 ,dlaczego ignorujesz zalecenie moderacyjne ? :?

Popraw tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. Więcej uwag nie będzie.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.