Zacinanie myszki, dźwięki z Windowsa


(Wojtixb) #1

Witam, mam Windowsa 7 i co chwilę zacina mi się myszka. Przy każdym zacięciu sytuacji tej towarzyszą dźwięki Windowsa, nie wiem jak to opisać. Po prostu zawsze wydobywa się jakiś dźwięk, jakby błędu. Kiedyś myszka zacinała się bez dźwięków. Nie wiem czy są to powiązane sprawy.

 

FRST: http://www.wklej.org/id/1433198/

 

Addition: http://www.wklej.org/id/1433202/


(Atis) #2

Odinstaluj:

FindRight

Savevid

Value Appsv

Share.tv plugin 1.3

Pobierz i uruchom AdwCleaner Kliknij Szukaj i później Usuń.

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
HKU\S-1-5-21-2691125882-2206683667-1968995944-1000\...\Run: [EA Core] => "C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\EADM\Core.exe" -silent
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
SearchScopes: HKLM-x32 - DefaultScope value is missing.
SearchScopes: HKCU - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = http://startsear.ch/?aff=1&src=sp&cf=054b7d8a-8c76-11e1-9f6e-5404a6a213f7&q={searchTerms}
SearchScopes: HKCU - {2363727E-B985-4DA2-AB57-02AA9B270C68} URL = http://websearch.ask.com/redirect?client=ie&tb=ORJ&o=100000027&src=kw&q={searchTerms}&locale=en_US&apn_ptnrs=^U3&apn_dtid=^OSJ000^YY^PL&apn_uid=7B758DAB-7AC0-4D68-8DF6-16575053120D&apn_sauid=3B257D2B-F81E-4577-A169-81862D2E0BF6
Toolbar: HKLM - avast! Online Security - {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - No File
Toolbar: HKLM - No Name - {CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} - No File
FF Extension: Savevid - C:\Users\7\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\mfveti6n.default\Extensions\firefox@savevid.com [2013-12-01]
FF Extension: FindRight - C:\Users\7\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\mfveti6n.default\Extensions\{42e50651-9669-456e-9081-d5a836274274}.xpi [2014-02-18]
S2 ValueApps; C:\Users\7\AppData\Local\ValueApps\ValueApps.exe [X]
S3 TBPanel; No ImagePath
R1 wStLibG64; C:\Windows\System32\drivers\wStLibG64.sys [61112 2014-03-25] (StdLib)
S3 cpuz135; \??\C:\Windows\TEMP\cpuz135\cpuz135_x64.sys [X]
S3 VBoxNetFlt; system32\DRIVERS\VBoxNetFlt.sys [X]
C:\Windows\System32\drivers\wStLibG64.sys
Task: {2965258D-8FE7-4F61-90C4-BB08D6568B3A} - System32\Tasks\{80B17DE6-0D01-45EB-8C1B-3961E9F6DB88} => Firefox.exe http://ui.skype.com/ui/0/6.1.0.129.272/pl/abandoninstall?page=tsProgressBar
Task: {2AD17D10-E3ED-4EA2-B469-7AF0454940FD} - System32\Tasks\RMSchedule => C:\Program Files (x86)\PC Tools Registry Mechanic\RegMech.exe [2012-11-27] (PC Tools)
Task: {3A190C53-8C32-4F31-9086-F2157FEEA4DD} - \Scheduled Update for Ask Toolbar No Task File <==== ATTENTION
Task: {567EA50F-5A3A-4653-B69E-3A67AC493BE6} - System32\Tasks\{1811668A-9A6A-4A9D-B746-8FBE3C908A17} => C:\Program Files (x86)\Frets on Fire\FretsOnFire.exe
Task: {67165885-293F-4CCF-AF89-05B95A2D6BA3} - System32\Tasks\Apple\AppleSoftwareUpdate => C:\Program Files (x86)\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2011-06-01] (Apple Inc.)
Task: {677AE6EE-BBA2-4B2C-B517-EEE468DF0045} - System32\Tasks\RMAutoUpdate => C:\Program Files (x86)\PC Tools Registry Mechanic\SULauncher.exe [2012-11-27] (PC Tools)
Task: {8A76DEB7-4B7D-426F-B108-4E3BD76F0858} - System32\Tasks\RealDownloaderRealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-2691125882-2206683667-1968995944-1000 => C:\Program Files (x86)\RealNetworks\RealDownloader\realupgrade.exe
Task: {BD4A793F-20B2-4E35-BBDC-30613B67A60A} - System32\Tasks\RealPlayerRealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-2691125882-2206683667-1968995944-1000 => C:\Program Files (x86)\Real\RealUpgrade\RealUpgrade.exe
Task: {C16B0A75-3214-4DBD-9F3E-E244214E4E14} - System32\Tasks\RealPlayerRealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-2691125882-2206683667-1968995944-1000 => C:\Program Files (x86)\Real\RealUpgrade\RealUpgrade.exe
Task: {D97CF0B5-74FA-4D78-9248-11ED14F0187C} - System32\Tasks\RealDownloaderRealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-2691125882-2206683667-1968995944-1000 => C:\Program Files (x86)\RealNetworks\RealDownloader\realupgrade.exe
Task: C:\Windows\Tasks\RMAutoUpdate.job => C:\Program Files (x86)\PC Tools Registry Mechanic\SULauncher.exe
Task: C:\Windows\Tasks\RMSchedule.job => C:\Program Files (x86)\PC Tools Registry Mechanic\RegMech.exe
CMD: netsh winsock reset
CMD: del /f /s /q %TEMP%\*.*
Reboot:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(Wojtixb) #3

Fixlog: http://www.wklej.org/id/1433241/

 

FRST: http://www.wklej.org/id/1433240/


(Atis) #4

Skasuj folder C:\FRST