Zadanie w C++


(Random_guy) #1

Witam mam problem z tym zadaniem. Otóż nie wiem jak zapisać aby program obliczał liczby za wyjątkiem tych podzielnych przez 3.
Treść zadania: Napisz funkcję obliczającą sumę liczb całkowitych niepodzielnych przez 3 i należących do zbioru {a, …,b } gdzie a i b są liczbami całkowitymi przekazanymi do funkcji jako parametry. Zastosuj funkcję w programie.

Napisałem taki kod i nie wiem co dalej :

#include
using namespace std;
int main()
{
int a,b,suma=0;
cout<<“Podaj pierwsza liczbe”<<endl;
cin>>a;
cout<<“Podaj druga liczbe”<<endl;
cin>>b;

if(a<b){
for(int i=a; i<=b; i++)
suma=suma+i;
cout<<"Suma liczb to danego przedzialu to "<<suma<<endl;
}
else{
cout<<“Podaj poprawny przedzial”<<endl;
}
return 0;
}


(maker3) #2

Resztę z dzielenia sprawdzisz przy pomocy modulo ( znak %).
Np. 10 % 3 = 1

if (i%3 !=0)
suma=suma+i;


(Random_guy) #3

Rozumiem. Tylko jak to zapisać w tym programie ?


(maker3) #4
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
int a, b, suma = 0;
cout << "Podaj pierwsza liczbe" << endl;
cin >> a;
cout << "Podaj druga liczbe" << endl;
cin >> b;

if (a<b) {
	for (int i = a; i <= b; i++)
		if (i % 3 != 0)
			suma = suma + i;
	cout << "Suma liczb to danego przedzialu to " << suma << endl;
}
else {
	cout << "Podaj poprawny przedzial" << endl;
}


return 0;
}

(Random_guy) #5

Wielkie dzięki za pomoc!