Zadanie z baz danych

Czy ktoś może mi pomóc z nastepujacym zadaniem:

Korzystając z programu ACCESS zaprojektować bazę danych umożliwiającą ewidencję wykorzystania sprzętu w określonym

laboratorium w bazie należy zgromadzić informacje dotyczące: sprzętu laboratoryjnego, sprzętu pomiarowego, prowadzących ćwiczenia,

stanowisk laboratoryjnych, ćwiczeń oraz grup studenckich. Baza powinna zawierać harmonogram prowadzenia laboratorium na cały semestr.

Za wszelką pomoc wielkie dzięki

To cytat z regulaminu.

Wątek zamykam.