Zadanie z pascala - Algorytm

Witam, mam do napisania program pt:

Algorytm wyświetlający 6 losowo wybranych liczb w przedziale od 1 do 9.

I napisałem tak o:

program algorytm;

var i:integer;

begin

randomize;

for i:=1 to i:=6 do

write ('random '(48+1);

readln;

end.

Tylko to mi nie działa, proszę pomóżcie, gdzie jest błąd ??

for i:=1 to 6 do

  writeln(random(10));

Poczytaj o składni for.

Licz otwarte i zamknięte nawiasy w kodzie.

Kurcze coś tak czułem, że to będzie z nawiasem związane

Bardzo ci dziękuję Ryan

więc raczej tak:

program algorytm;

var i:byte; {taka zmienna wystarczy}

begin

randomize;

for i:=1 to 5 do

write(random(9)+1,' '); 

writeln(random(9)+1); {oddzielone spacjami z "enterem" na końcu}

readln;

end.

lub zmień ten fragment

for i:=1 to 6 do

writeln(random(9)+1); {każda cyfra w nowej linijce}