Żądany url nie może zostać sprowadzony podejrzenie trojana


(Bobis21) #1

moja dziewczyna nie moze otwierać niektórych stronek internetowych a u mnie te stronki działają wyskakuje jej błąd żadany url nie może zostać sprowadzony czytałem w googlach że to może być trojan prosze o pomoc a jak nie jest to trojan to gdzie szukać pomocy dale loga z hijackthisa z góry dziękuje

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:02:21, on 2006-09-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Tiny Personal Firewall\persfw.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe

D:\programy\hyijackthis\HijackThis.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

gosia 11:04:42

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe


gosia 11:05:10

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

gosia 11:07:08

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

gosia 11:07:28

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Tiny Personal Firewall (PersFw) - Tiny Software - C:\Program Files\Tiny Personal Firewall\persfw.exe

(Bbieniol) #2

Log jest czysty :slight_smile:

Kosmetycznie usuń ten wpis:

Czy dzieje się tak we wszystkich przeglądarkach?


(Bobis21) #3

tak dzieje sie tak w internet explorerze i firefoxie bo z tych korzysta


(Bbieniol) #4

Wklej na forum zawartość pliku:

C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\HOSTS


(Bobis21) #5

Copyright © 1993-1999 Microsoft Corp.

To jest przykładowy plik HOSTS używany przez Microsoft TCP/IP

w systemie Windows.

Ten plik zawiera mapowania adresów IP na nazwy komputerów

Każdy wpis powinien być w osobnej linii.

W pierwszej kolumnie powinny być umieszczone adresy IP, a następnie

odpowiadające im nazwy komputerów. Adres i nazwa powinny być oddzielone

co najmniej jedną spacją

Dodatkowo, komentarze (takie jak te) można wstawiać w poszczególnych

liniach lub po nazwie komputera, oznaczając je symbolem ‘#’.

Na przykład:

102.54.94.97 rhino.acme.com # serwer źródłowy

38.25.63.10 x.acme.com # komputer kliencki x

127.0.0.1 localhost


(Bbieniol) #6

A jesteś pewien, że te strony w ogóle poprawnie działają? Wyczyść ciasteczka, historię przeglądania, pamięć podręczną w przeglądarkach - może to coś da :slight_smile:


(Bobis21) #7

zrobiłem jak prosiłeś i dalej nic a te stronki na pewno działaja bo u mnie to idzie normalnie a u mojej dziewczyny nie i to na tych samych stronkach bo ja jej przesyłam linki z gg


(Gutek) #8

Użyj KillTrusted 0.7


(Bobis21) #9

a co sie robi z tym programem moze mi pomozesz ale podasz gdzie znajde opis do tego programu


(Gutek) #10

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=26221 :slight_smile:


(system) #11

ja mialem identyczny problem zrobilem formata


(Bobis21) #12

zrobiłem tym programem i dalej nie działa juz nie wiem co robić chyba będzie trzeba zrobić formata ale jeszcze powalczę więc jak ktoś ma jakiś pomysł to czekam