Zagnieżdżenie nawiasów

Witajcie

Czy macie pomysł na program, który sprawdzałby "stopień zagnieżdżenia nawiasów?

Przez stopień zagnieżdżenia sekwencji nawiasów rozumiem maksymalny ciąg par nawiasów, z których każda znajduje się wewnątrz poprzedniej.

Wyjaśnię to na przykładzie TAB’ów (ci, co robią poprawne wcięcia, zrozumieją). Zaczynamy od 1 TAB’a.

(

		[

			{

				(

				)

			}

		]

	)

Poprawna odpowiedź: 4 (krytyczna wartość TAB’ów).

Reguła wstawiania tych “wcięć”:

Jeśli nawias jest odwrotnością poprzedniego, nie stawiamy wcięcia, w przeciwnym wypadku je stawiamy.

Nie chcę gotowego kodu! Tylko podpowiedź.

  1. Max=0

  2. Napis STOS - pusty;

  3. Wczytujesz kolejny znak, jeżeli więcej niema to 7. koniec.

  4. Jeżeli wczytany znak to nawias otwarty to dopisz ten znak do napisu STOS Max=max(Max,długość STOS).

  5. Jeżeli wczytany znak to nawias zamknięty oraz ostatni znak w STOS to odpowiadający jemu nawias to go usuń.

  6. Jeżeli wczytany znak to nawias zamknięty oraz ostatni znak w STOS to NIE odpowiadający jemu nawias to masz sytuacje niepoprawną

  7. Przejdź do 2

  8. Koniec

harry127 ,

Poczytaj Konkretne tematy… ze zwróceniem szczególnej uwagi na pierwszy post. Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty - proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.

harry127 tak OIG* nie wygrasz. Zadania musisz rozwiązać sam.

* - http://www.oi.edu.pl/oig/user.php?op=zadania - zadanie “Program”