Zagrożona Demokracja

Ten wpis został oflagowany przez społeczność i został tymczasowo ukryty.

Następnemu koryto się marzy.