Zainfekowane pliki - qvouf.exe

witam cos mi chyba zaatakowalo system dlatego tez utworzylem loga hijt i bardzo bym prosil o jego sprawdznie z gory dziekuje i pozdrawiam…

http://www.wklejto.pl/17407

Podaj log z ukośnikami

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:47:26, on 2008-12-06

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\FOLDER INSTALACYJNY\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

D:\FOLDER INSTALACYJNY\aawservice.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe

c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe

C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfService.exe

C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Digital Media Reader\readericon45G.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe

D:\FOLDER INSTALACYJNY\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

C:\Program Files\Common Files\New Boundary\PrismXL\PRISMXL.SYS

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Linksys Wireless-G PCI Wireless Network Monitor\WLService.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Linksys Wireless-G PCI Wireless Network Monitor\WMP54Gv4.exe

D:\FOLDER INSTALACYJNY\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\DOCUME~1\Owner\LOCALS~1\Temp\qvouf.exe

C:\DOCUME~1\Owner\LOCALS~1\Temp\hxkk.exe

D:\instalki2\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gatewaybiz.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.gateway.com/

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: McAfee Anti-Phishing Filter - {41D68ED8-4CFF-4115-88A6-6EBB8AF19000} - c:\program files\mcafee\spamkiller\mcapfbho.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll

O4 - HKLM…\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [readericon] C:\Program Files\Digital Media Reader\readericon45G.exe

O4 - HKLM…\Run: [Recguard] %WINDIR%\SMINST\RECGUARD.EXE

O4 - HKLM…\Run: [RemoteControl] “C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe”

O4 - HKLM…\Run: [VSOCheckTask] “C:\PROGRA~1\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe” /checktask

O4 - HKLM…\Run: [OASClnt] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe

O4 - HKLM…\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe

O4 - HKLM…\Run: [MCUpdateExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe

O4 - HKLM…\Run: [MSKAGENTEXE] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe

O4 - HKLM…\Run: [MSKDetectorExe] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKDetct.exe /startup

O4 - HKLM…\Run: [VirusScan Online] c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe

O4 - HKLM…\Run: [MPFExe] C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe

O4 - HKLM…\Run: [PCSuiteTrayApplication] D:\FOLDER INSTALACYJNY\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [avgnt] “D:\FOLDER INSTALACYJNY\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe” /min

O4 - HKCU…\Run: [DAEMON Tools] “D:\FOLDER INSTALACYJNY\DAEMON Tools\daemon.exe” -lang 1033

O4 - HKCU…\Run: [Creative WebCam Tray] “C:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe”

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {39FD89BF-D3F1-45b6-BB56-3582CCF489E1} - c:\program files\mcafee\spamkiller\mcapfbho.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: McAfee Anti-Phishing Filter - {39FD89BF-D3F1-45b6-BB56-3582CCF489E1} - c:\program files\mcafee\spamkiller\mcapfbho.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - D:\FOLDER INSTALACYJNY\aawservice.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Personal - Free Antivirus Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - D:\FOLDER INSTALACYJNY\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe

O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe

O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfService.exe

O23 - Service: McAfee SpamKiller Server (MskService) - McAfee Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PrismXL - New Boundary Technologies, Inc. - C:\Program Files\Common Files\New Boundary\PrismXL\PRISMXL.SYS

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: WMP54Gv4SVC - Unknown owner - C:\Program Files\Linksys Wireless-G PCI Wireless Network Monitor\WLService.exe" "WMP54Gv4.exe (file missing)

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052

C:\DOCUME~1\Owner\LOCALS~1\Temp\qvouf.exe

C:\DOCUME~1\Owner\LOCALS~1\Temp\hxkk.exe

log z combofix’a

http://wklej.org/id/25020/

Wklej do Notatnika:

Driver::

abp470n5

>>Plik>>Zapisz jako… >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku –>88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: ** Qoobox**.

Wykonaj skan Dr. Web CureIt

Używając przycisku zmien.gif

log z combofix’a po tej operacji

http://www.wklej.org/id/25070/

W logu nic nie widzę

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar całego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!