Zainfekowany komputer

Witam.

Otwórz Notatnik i wklej:

HKU\S-1-5-21-3046522105-882334004-1987852139-1001\...\Run: [Java] = cmd /c cd %APPDATA%\AutoIt3 AutoIt3.exe soundmng.txt 0
S2 Update Mega Browse; "C:\Program Files (x86)\Mega Browse\updateMegaBrowse.exe" [X]
S2 Util Mega Browse; "C:\Program Files (x86)\Mega Browse\bin\utilMegaBrowse.exe" [X]
S3 Synth3dVsc; System32\drivers\synth3dvsc.sys [X]
S3 tsusbhub; system32\drivers\tsusbhub.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
2014-07-27 02:49 - 2014-07-27 02:49 - 00776656 _____ ( ) C:\Users\Michal\Downloads\Spybot-Search-Destroy(12546).exe
2014-07-01 15:39 - 2014-07-02 13:09 - 00000000 ____ D () C:\Users\Michal\AppData\Roaming\AutoIt3
CMD: del /f /s /q %TEMP%\*.*

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.

Dziękuje za pomoc.

Nic nie wykonałeś.Pokaż log fixlog.txt. 

Wybacz, zły log skopiowałem. 

http://www.wklej.org/id/1426365/

Skasuj folder C:\FRST

Odinstaluj Eseta.Użyj http://www.bleepingcomputer.com/download/tfc/ (uruchom TFC i kliknij Start).

 

Przeskanuj programem Malwarebytes Anti-Malware http://data-cdn.mbamupdates.com/v2/mbam/consumer/data/mbam-setup-2.0.2.1012.exe