Zainfekowany komputer


(lucas234) #1

Logi z FRST

http://wklej.org/id/1810565/ - Addition

http://wklej.org/id/1810571/ - FRST


(Acorus) #2

n.txt


(lucas234) #3

Nie pomogło, jak usunąć ten dodatek High stairs ad?


(Acorus) #4

Pokaż nowe logi z FRST.


(lucas234) #5

No dobra daje jeszcze raz logi po czyszczeniu ale ja w nich nie widzę nic złego.

http://wklej.org/id/1811771/ - FRST

http://wklej.org/id/1811772/ - Addition


(Acorus) #6