Zainfekowany system

Złapałem wirusa,usunąłem go avastem.Jednak po wirusie mogły zostać jeszcze jakieś szczątki,dlatego zamieszczam loga.

Logfile of HijackThis v1.99.1


Scan saved at 15:48:00, on 2007-01-21


Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)


MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Running processes:


C:\WINDOWS\System32\smss.exe


C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe


C:\WINDOWS\system32\services.exe


C:\WINDOWS\system32\lsass.exe


C:\WINDOWS\system32\svchost.exe


C:\WINDOWS\System32\svchost.exe


C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe


C:\WINDOWS\Explorer.EXE


C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe


C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe


C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe


C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe


C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE


C:\WINDOWS\system32\nvraidservice.exe


C:\Program Files\TRIXX\TRIXX.exe


C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe


C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe


C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe


C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe


C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe


C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskBarIcon.exe


C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe


C:\Program Files\ivo\UniSpiker-2.6\uni_spiker-2.6.exe


C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.2\program\soffice.exe


C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.2\program\soffice.BIN


C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe


C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe


C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe


C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashSimpl.exe


C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe


C:\DOCUME~1\bb\USTAWI~1\Temp\Rar$EX09.703\HijackThis.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = neostrada tp


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łšcza


R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL


O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx


O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"


O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033


O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE


O4 - HKLM\..\Run: [NVRaidService] C:\WINDOWS\system32\nvraidservice.exe


O4 - HKLM\..\Run: [TRIXX] "C:\Program Files\TRIXX\TRIXX.exe" -s


O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe


O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"


O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon


O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe


O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe TaskBarIcon.exe


O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe


O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe


O4 - Startup: OpenOffice.ux.pl 2.0.2.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.2\program\quickstart.exe


O4 - Startup: UniSpiker-2.6.lnk = ?


O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe


O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe


O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll


O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{08D67BFD-CCFC-4A86-816D-D384C955DD84}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164


O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe


O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe


O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)


O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)


O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

Log czysty.

Pozamykaj porty robakom. W tym celu użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jeżeli któryś z nich będzie na żółto to go zostaw). Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

Możesz dla pewności przeskanować http://www.ewido.net/en/

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222