Zainfekowany system

Witam! Pomimo iż posiadam KIS7 (Win XP Pro) załapałem jakoś wczoraj uciążliwego babola. Przeczytałem kilka tematów ale nie potrafię poradzić sobie samemu, bo problem wciąż wraca, unieruchamiając mi Centrum zabezpieczeń, antywira z firewallem i tryb awaryjny.

Usunąłem wskazane przez Gmer hldrrr.exe i wintems.exe , Kasper wywalił kilka trojanów a Combo srosa.sys i wszystko wróciło do normy… na kilka minut, po czym zresetował się komp i wiry wróciły.

Zatem wszelkie porady i sugestie mile widziane.

HijackThis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 05:00:52, on 2008-01-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Common Files\BinarySense\hldasvc.exe

C:\Program Files\Common Files\BinarySense\hldasvc.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe

C:\Program Files\Creative\SBAudigy LS\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI HYDRAVISION\HydraDM.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

C:\Program Files\Free Download Manager\fdm.exe

C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe

C:\Program Files\Pogoda\pogoda.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\Program Files\EarthView\EarthView.exe

C:\Program Files\BinarySense\HDDlife 3\HDDlifePro.exe

C:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe

C:\Program Files\BinarySense\HDDlife 3\HDDlifePro.exe

C:\Program Files\TClockLight\tclock.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IE7Pro - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FDMIECookiesBHO Class - {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - C:\Program Files\Free Download Manager\iefdm2.dll

O3 - Toolbar: &Tłumaczenie - {0D704FAD-66E9-4F0A-BFED-4F665770DDB3} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [P17Helper] Rundll32 P17.dll,P17Helper

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy LS\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HydraVisionDesktopManager] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI HYDRAVISION\HydraDM.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe" -H

O4 - HKLM\..\Run: [Kalendarz XP] "D:\Programy\Kalendarz XP\Kalendarz.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Free Download Manager] "C:\Program Files\Free Download Manager\fdm.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount

O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [tray] C:\Program Files\Pogoda\pogoda.exe /tray

O4 - Startup: EarthView.lnk = C:\Program Files\EarthView\EarthView.exe

O4 - Startup: HDDlife.lnk = C:\Program Files\BinarySense\HDDlife 3\HDDlifePro.exe

O4 - Startup: Last.fm Helper.lnk = C:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe

O4 - Startup: tclock.exe.lnk = C:\Program Files\TClockLight\tclock.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz plik wideo we Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlfvideo.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz w Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystkie pliki w Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczone w Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm

O8 - Extra context menu item: Subskrybuj w Cafe News - C:\Program Files\CafeNews\addFeed.htm

O9 - Extra button: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Statystyki dla ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll,-103 - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Upload - {FD4E2FF8-973C-4A19-89BD-8E86B3CFCFE1} - C:\Program Files\Free Download Manager\FUM\fumiebtn.dll

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase4009.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1198879065281

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1198879191140

O18 - Protocol: hddlife - {BD758015-47D9-477A-8873-4B688A2BC0E2} - "C:\Program Files\Common Files\BinarySense\hlAPP.dll" (file missing)

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 7.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - cFos Software GmbH - C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: HDDlife HDD Access service - BinarySense, Inc. - C:\Program Files\Common Files\BinarySense\hldasvc.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: PDAgent - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDAgent.exe

O23 - Service: PDEngine - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe

O23 - Service: PDExchange - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDExchange.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe


--

End of file - 9455 bytes

ComboFix

Gmer (tylko usługi)

GMER 1.0.13.12551 - http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-01-06 05:56:21

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2---- Services - GMER 1.0.13 ----


Service .NET CLR Data

Service .NET CLR Networking

Service .NET Data Provider for Oracle

Service .NET Data Provider for SqlServer

Service .NETFramework

Service C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe [MANUAL] aawservice

Service [DISABLED] Abiosdsk

Service [DISABLED] abp480n5

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ACPI.sys [BOOT] ACPI

Service [DISABLED] ACPIEC

Service [DISABLED] adpu160m

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\aec.sys [MANUAL] aec

Service C:\WINDOWS\System32\drivers\afd.sys [SYSTEM] AFD

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\agp440.sys [BOOT] agp440

Service [DISABLED] Aha154x

Service [DISABLED] aic78u2

Service [DISABLED] aic78xx

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [DISABLED] Alerter

Service C:\WINDOWS\System32\alg.exe [MANUAL] ALG

Service [DISABLED] AliIde

Service [DISABLED] amsint

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [MANUAL] AppMgmt

Service [DISABLED] asc

Service [DISABLED] asc3350p

Service [DISABLED] asc3550

Service ASP.NET

Service ASP.NET_1.1.4322

Service ASP.NET_2.0.50727

Service C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe [MANUAL] aspnet_state

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\asyncmac.sys [MANUAL] AsyncMac

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys [BOOT] atapi

Service [DISABLED] Atdisk

Service C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe [DISABLED] Ati HotKey Poller

Service C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe [AUTO] ATI Smart

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2mtag.sys [MANUAL] ati2mtag

Service Atierecord

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atmarpc.sys [MANUAL] Atmarpc

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] AudioSrv

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\audstub.sys [MANUAL] audstub

Service C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe [AUTO] AVP

Service BattC

Service [SYSTEM] Beep

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [MANUAL] BITS

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [AUTO] Browser

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\BthEnum.sys [MANUAL] BthEnum

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bthmodem.sys [MANUAL] BTHMODEM

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bthpan.sys [MANUAL] BthPan

Service C:\WINDOWS\System32\Drivers\BTHport.sys [MANUAL] BTHPORT

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [AUTO] BthServ

Service C:\WINDOWS\System32\Drivers\BTHUSB.sys [MANUAL] BTHUSB

Service [DISABLED] cbidf2k

Service [DISABLED] cd20xrnt

Service [SYSTEM] Cdaudio

Service [DISABLED] Cdfs

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cdrom.sys [SYSTEM] Cdrom

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cfosspeed.sys [MANUAL] cFosSpeed

Service C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe [AUTO] cFosSpeedS

Service [SYSTEM] Changer

Service C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe [MANUAL] CiSvc

Service C:\WINDOWS\system32\clipsrv.exe [DISABLED] ClipSrv

Service C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe [MANUAL] clr_optimization_v2.0.50727_32

Service [DISABLED] CmdIde

Service C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe [MANUAL] COMSysApp

Service ContentFilter

Service ContentIndex

Service [DISABLED] Cpqarray

Service C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe [AUTO] Creative Service for CDROM Access

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [AUTO] CryptSvc

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ctsfm2k.sys [MANUAL] ctsfm2k

Service [DISABLED] dac2w2k

Service [DISABLED] dac960nt

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [AUTO] DcomLaunch

Service [BOOT] DefragFS

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [AUTO] Dhcp

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\disk.sys [BOOT] Disk

Service C:\WINDOWS\System32\dmadmin.exe [MANUAL] dmadmin

Service C:\WINDOWS\System32\drivers\dmboot.sys [DISABLED] dmboot

Service C:\WINDOWS\System32\drivers\dmio.sys [BOOT] dmio

Service C:\WINDOWS\System32\drivers\dmload.sys [BOOT] dmload

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] dmserver

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\DMusic.sys [MANUAL] DMusic

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [AUTO] Dnscache

Service [DISABLED] dpti2o

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\drmkaud.sys [MANUAL] drmkaud

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] ERSvc

Service C:\WINDOWS\system32\services.exe [AUTO] Eventlog

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [MANUAL] EventSystem

Service [DISABLED] Fastfat

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] FastUserSwitchingCompatibility

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fdc.sys [MANUAL] Fdc

Service [SYSTEM] Fips

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\flpydisk.sys [MANUAL] Flpydisk

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fltMgr.sys [BOOT] FltMgr

Service C:\WINDOWS\Microsoft.Net\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe [MANUAL] FontCache3.0.0.0

Service [SYSTEM] Fs_Rec

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ftdisk.sys [BOOT] Ftdisk

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\gameenum.sys [MANUAL] gameenum

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\gmer.sys [MANUAL] gmer

Service F:\INSTALL\GMSIPCI.SYS [MANUAL] GMSIPCI

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\msgpc.sys [MANUAL] Gpc

Service C:\Program Files\Common Files\BinarySense\hldasvc.exe [AUTO] HDDlife HDD Access service

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] helpsvc

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidbth.sys [MANUAL] HidBth

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [DISABLED] HidServ

Service [DISABLED] hpn

Service C:\WINDOWS\System32\Drivers\HTTP.sys [MANUAL] HTTP

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] HTTPFilter

Service [SYSTEM] i2omgmt

Service [DISABLED] i2omp

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\i8042prt.sys [SYSTEM] i8042prt

Service C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe [MANUAL] idsvc

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\imapi.sys [SYSTEM] Imapi

Service C:\WINDOWS\system32\imapi.exe [MANUAL] ImapiService

Service inetaccs

Service [DISABLED] ini910u

Service Inport

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelide.sys [BOOT] IntelIde

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelppm.sys [SYSTEM] intelppm

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Ip6Fw.sys [DISABLED] Ip6Fw

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys [MANUAL] IpFilterDriver

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipinip.sys [MANUAL] IpInIp

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipnat.sys [MANUAL] IpNat

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipsec.sys [SYSTEM] IPSec

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\irenum.sys [MANUAL] IRENUM

Service ISAPISearch

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys [BOOT] isapnp

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdclass.sys [SYSTEM] Kbdclass

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdhid.sys [SYSTEM] kbdhid

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\kl1.sys [BOOT] kl1

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys [SYSTEM] klif

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\klim5.sys [MANUAL] klim5

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\kmixer.sys [MANUAL] kmixer

Service [BOOT] KSecDD

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [AUTO] lanmanserver

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [AUTO] lanmanworkstation

Service [SYSTEM] lbrtfdc

Service ldap

Service LicenseService

Service C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe [AUTO] LightScribeService

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [AUTO] LmHosts

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [DISABLED] Messenger

Service [SYSTEM] mnmdd

Service C:\WINDOWS\system32\mnmsrvc.exe [MANUAL] mnmsrvc

Service [MANUAL] Modem

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouclass.sys [SYSTEM] Mouclass

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys [MANUAL] mouhid

Service [BOOT] MountMgr

Service [DISABLED] mraid35x

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mrxdav.sys [MANUAL] MRxDAV

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys [SYSTEM] MRxSmb

Service C:\WINDOWS\system32\msdtc.exe [MANUAL] MSDTC

Service MSDTC Bridge 3.0.0.0

Service [SYSTEM] Msfs

Service C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe [MANUAL] MSIServer

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\MSKSSRV.sys [MANUAL] MSKSSRV

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPCLOCK.sys [MANUAL] MSPCLOCK

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPQM.sys [MANUAL] MSPQM

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mssmbios.sys [MANUAL] mssmbios

Service [BOOT] Mup

Service [BOOT] NDIS

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NetMotCM.sys [MANUAL] ndiscm

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ndistapi.sys [MANUAL] NdisTapi

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ndisuio.sys [DISABLED] Ndisuio

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ndiswan.sys [MANUAL] NdisWan

Service [MANUAL] NDProxy

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\netbios.sys [SYSTEM] NetBIOS

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\netbt.sys [SYSTEM] NetBT

Service C:\WINDOWS\system32\netdde.exe [DISABLED] NetDDE

Service C:\WINDOWS\system32\netdde.exe [DISABLED] NetDDEdsdm

Service C:\WINDOWS\system32\lsass.exe [MANUAL] Netlogon

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] Netman

Service C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe [DISABLED] NetTcpPortSharing

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [MANUAL] Nla

Service C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe [MANUAL] NMIndexingService

Service [SYSTEM] Npfs

Service F:\NTACCESS.sys [MANUAL] NTACCESS

Service [DISABLED] Ntfs

Service C:\WINDOWS\system32\lsass.exe [MANUAL] NtLmSsp

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [MANUAL] NtmsSvc

Service [SYSTEM] Null

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnkflt.sys [MANUAL] NwlnkFlt

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnkfwd.sys [MANUAL] NwlnkFwd

Service C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [MANUAL] odserv

Service C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [MANUAL] ose

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ctoss2k.sys [MANUAL] ossrv

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\P17.sys [MANUAL] P17

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\parport.sys [MANUAL] Parport

Service [BOOT] PartMgr

Service [AUTO] ParVdm

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys [BOOT] PCI

Service [SYSTEM] PCIDump

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys [BOOT] PCIIde

Service [DISABLED] Pcmcia

Service C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDAgent.exe [MANUAL] PDAgent

Service [MANUAL] PDCOMP

Service C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe [MANUAL] PDEngine

Service C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDExchange.exe [MANUAL] PDExchange

Service [MANUAL] PDFRAME

Service [MANUAL] PDRELI

Service [MANUAL] PDRFRAME

Service [DISABLED] perc2

Service [DISABLED] perc2hib

Service PerfDisk

Service PerfNet

Service PerfOS

Service PerfProc

Service C:\WINDOWS\system32\services.exe [AUTO] PlugPlay

Service C:\WINDOWS\system32\lsass.exe [AUTO] PolicyAgent

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\raspptp.sys [MANUAL] PptpMiniport

Service C:\WINDOWS\system32\lsass.exe [AUTO] ProtectedStorage

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\psched.sys [MANUAL] PSched

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ptilink.sys [MANUAL] Ptilink

Service C:\WINDOWS\System32\Drivers\PxHelp20.sys [BOOT] PxHelp20

Service [DISABLED] ql1080

Service [DISABLED] Ql10wnt

Service [DISABLED] ql12160

Service [DISABLED] ql1240

Service [DISABLED] ql1280

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rasacd.sys [SYSTEM] RasAcd

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [MANUAL] RasAuto

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys [MANUAL] Rasl2tp

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [MANUAL] RasMan

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\raspppoe.sys [MANUAL] RasPppoe

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\raspti.sys [MANUAL] Raspti

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rdbss.sys [SYSTEM] Rdbss

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\RDPCDD.sys [SYSTEM] RDPCDD

Service RDPDD

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rdpdr.sys [MANUAL] rdpdr

Service RDPNP

Service [MANUAL] RDPWD

Service C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe [MANUAL] RDSessMgr

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\redbook.sys [SYSTEM] redbook

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [DISABLED] RemoteAccess

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [AUTO] RemoteRegistry

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [MANUAL] RFCOMM

Service C:\WINDOWS\system32\locator.exe [MANUAL] RpcLocator

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [AUTO] RpcSs

Service C:\WINDOWS\system32\rsvp.exe [MANUAL] RSVP

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Rtnicxp.sys [MANUAL] RTL8023xp

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RTL8139.SYS [MANUAL] rtl8139

Service C:\WINDOWS\system32\lsass.exe [AUTO] SamSs

Service C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe [MANUAL] SCardSvr

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] Schedule

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\secdrv.sys [MANUAL] Secdrv

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] seclogon

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [AUTO] SENS

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\serenum.sys [MANUAL] serenum

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\serial.sys [SYSTEM] Serial

Service ServiceModelEndpoint 3.0.0.0

Service ServiceModelOperation 3.0.0.0

Service ServiceModelService 3.0.0.0

Service [SYSTEM] Sfloppy

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [DISABLED] SharedAccess

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] ShellHWDetection

Service [DISABLED] Simbad

Service SMSvcHost 3.0.0.0

Service [DISABLED] Sparrow

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\splitter.sys [MANUAL] splitter

Service C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe [MANUAL] Spooler

Service C:\WINDOWS\System32\Drivers\sptd.sys [BOOT] sptd

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sr.sys [BOOT] sr

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\srosa.sys [SYSTEM] srosa

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [AUTO] srservice

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\srv.sys [MANUAL] Srv

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [MANUAL] SSDPSRV

Service C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe [AUTO] StarWindServiceAE

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [MANUAL] stisvc

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\swenum.sys [MANUAL] swenum

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\swmidi.sys [MANUAL] swmidi

Service C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe [MANUAL] SwPrv

Service [DISABLED] symc810

Service [DISABLED] symc8xx

Service [DISABLED] sym_hi

Service [DISABLED] sym_u3

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\sysaudio.sys [MANUAL] sysaudio

Service C:\WINDOWS\system32\smlogsvc.exe [MANUAL] SysmonLog

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] TapiSrv

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\tcpip.sys [SYSTEM] Tcpip

Service [MANUAL] TDPIPE

Service [MANUAL] TDTCP

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\termdd.sys [SYSTEM] TermDD

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] TermService

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] Themes

Service C:\WINDOWS\system32\tlntsvr.exe [DISABLED] TlntSvr

Service [DISABLED] TosIde

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [AUTO] TrkWks

Service TSDDD

Service C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe [MANUAL] TuneUp.Defrag

Service [DISABLED] Udfs

Service [DISABLED] ultra

Service UnlockerDriver5

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\update.sys [MANUAL] Update

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [MANUAL] upnphost

Service C:\WINDOWS\System32\ups.exe [MANUAL] UPS

Service usb

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbehci.sys [MANUAL] usbehci

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbhub.sys [MANUAL] usbhub

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbuhci.sys [MANUAL] usbuhci

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] UxTuneUp

Service C:\WINDOWS\System32\drivers\vga.sys [SYSTEM] VgaSave

Service [DISABLED] ViaIde

Service [BOOT] VolSnap

Service C:\WINDOWS\System32\vssvc.exe [MANUAL] VSS

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] W32Time

Service W3SVC

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wanarp.sys [MANUAL] Wanarp

Service [MANUAL] WDICA

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\wdmaud.sys [MANUAL] wdmaud

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [AUTO] WebClient

Service Windows Workflow Foundation 3.0.0.0

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [AUTO] winmgmt

Service [MANUAL] Winsock

Service WinSock2

Service WinTrust

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] WmdmPmSN

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] Wmi

Service WmiApRpl

Service C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe [MANUAL] WmiApSrv

Service C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe [MANUAL] WMPNetworkSvc

Service [SYSTEM] WS2IFSL

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [DISABLED] wscsvc

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [DISABLED] wuauserv

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WudfPf.sys [MANUAL] WudfPf

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wudfrd.sys [MANUAL] WudfRd

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [MANUAL] WudfSvc

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] WZCSVC

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] xmlprov

Service ZoomoutScope

Service {29FAC05B-A329-4638-A8A2-6AE33D60D92B}

Service {37BE4343-4C5B-43AA-85A2-7F091CB1DC24}

Service {A6B4A103-54DF-4E2D-A86C-FC7403EF1949}

Service {B57790EC-51F7-40CC-AFB0-3376B27AC679}

Service [MANUAL] a1l8dogh


---- EOF - GMER 1.0.13 ----

loga Gmera z wszystkimi obiektami nie wrzuce bo w czasie skanowania restartuje sie maszyna :slight_smile:

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Windows Registry Editor Version 5.00 


[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"german.exe"=-

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij dwa razy na utworzony plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru >>> restart.

Pobierz program SDFix

niestety po usunięciu tego germana tryb awaryjny nie powrócił

z wielkim bólem ale udało się naprawić tryb awaryjny poprzez SafeBootKeyRepair

Log z SDFix

http://wklej.org/id/8f7729e8d0

:slight_smile:

ATF-Cleaner - http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1 oczyść TEMP

TEMP wyczyszczony, rejest także, ochrona antywirusowa już postawiona na nogi i wszystko wróciło do normy.

Użyłem skanera online Windows Live OneCare i ESET oraz Spybota i mojego Kaspra, każdy z nich znalazł po 2, 3 syfy i usunął.

Zatem jeśli to wszystko to serdecznie dziękuję Ci za pomoc, sam pewnie niedałbym rady :piwo:

Tak powinno być Ok