Zajęcie magistrali PCI przez moduł


(transporter22) #1

"Wyjaśnij jaki warunek musi być spełniony aby moduł który otrzymał prawo dostępu do magistrali PCI mógł ją zająć?"

    1.REQ# - urządzenie zgłasza zapotrzebowanie na magistralę

 

Jak uzyska dostęmp to zwraca sygnał dostęmpu do req# ??