Zakup produktów + dane w formularzu w PHP

Mam na swojej stronce przycisk kup, po którym nacisnięciu

pojawia się strona do zlozenia zamowienia.

i tu pytanie, co muszę zmienić w tych 2 kodach, żeby po naciśnięciu przycisku kup

w formularzu pojawiły już się wartości takie, przy którym naciśnięto przycisk kup.

Np. Producent: Adidas

Rodzaj: Koszulka

Kup

Naciskamy kup i w formularzu pojawiają się takie dane.

<?php

$metoda_szukania=$_POST["metoda_szukania"];

$wyrazenie=$_POST["wyrazenie"];


$wyrazenie=trim($wyrazenie);


if(!$metoda_szukania || !$wyrazenie)

{

echo "Brak parametrów wyszukiwania";

exit;

}

if(!get_magic_quotes_gpc())

{

$metoda_szukania = addslashes($metoda_szukania);

$wyrazenie = addslashes($wyrazenie);

}

mysql_connect ("localhost","root","")or die("Nie można się połączyć. Komunikat: ".mysql_error()."; Numer błędu: ".mysql_errno());


 $sql = mysql_select_db("sklepsportowy") or die("Nie można pobrać".mysql_error()."; Numer błędu: ".mysql_errno());

$zapytanie ="select producent, rodzaj, rozmiar from opis_towaru where ".$metoda_szukania."='$wyrazenie'";

$wynik=mysql_query($zapytanie)or die("Błąd w zapytaniu");


$ile_znalezionych = mysql_num_rows($wynik);


echo "Ile Znalezionych:" .$ile_znalezionych. "

";


for($i=0; $i<$ile_znalezionych; $i++)

{

$wiersz=mysql_fetch_assoc($wynik);

echo '
'.($i+1).'.producent
';

echo stripslashes($wiersz['producent']);

echo '
rozmiar
';

echo stripslashes($wiersz['rozmiar']);

echo '
rodzaj
';

echo stripslashes($wiersz['rodzaj']);


echo '


';

$producent=$_POST["producent"];

$rodzaj=$_POST["rodzaj"];

$rozmiar=$_POST["rozmiar"];

}?>

[/code]
i plik z formularzem

[code] <?php echo ';

| Producent | |
| Rodzaj | |
| |

'; ?>