Zależności funkcyjne w bazie danych

Witam

Mam jedno pytanie, ponieważ mam za zadanie wyznaczyć zależności

funkcyjne w moim projekcie bazy danych. Podczas wyznaczania

zależności funkcyjnych natrafiłem na jeden główny problem z

wyznaczeniem zależności funkcyjnych w tabeli Pozycja, ponieważ w

tej tabeli od klucza obcego zależy więcej niż jeden rekord tzn.

jeżeli wykonamy operację SELECT z warunkiem WHERE Pozycje.Faktura

= 2, to może zostać zwrócony w wyniku tej operacji więcej niż

jeden rekord.

I tutaj właśnie mam problem, ponieważ nie wiem czy poprawnie

wyznaczyłem zależności funkcyjne dla tabeli Pozycje.

Z góry dziękuję za pomoc w rozwiązaniu mojego problemu.