Zamiana komendy z wykorzystaniem ifstream


(Sylwia K) #1

Witam,

no forum jestem po raz pierwszy i zwracam się z prośbą o pomoc, mianowice zbliża się temat oddania programu na zaliczenie, z którym mam problem - program nie ukrywając, odziedziczyłam po starszym koledze, jednak mój prowadzący poprosił mnie o zmianę komendy odczytywania danych z pliku, twierdząc, że jest ona zbyt trudna. Podał mi dwa schematy komend, z których mam wybrać jedną:

1) ifstream nazwa_strumienia ("ścieżka/nazwa pliku");

    while (!nazwa_strumienia.eof())

    {

    ...

    nazwa_strumienia >> ...

    ...

    }

2) lub komende z wykorzystaniem w drugiej linijce zapisu: while (getline(nazwa_strumienia,nazwa_zmiennej_typu_łańcuchowego))

 

Niestety totalnie nie wiem jak podmienić owe komendy, aby program działał. Swoje dane zapisane miałam w kolumanch pionowych, a poproszono mnie, aby zapisać je w kolumnach poziomych. Czy mógłby mi ktoś pomóc? Jest to program umożliwiający między innymi obliczanie regresji liniowej.

 

PS. Po konsultacji z prowadzącym, nie jest konieczne wyświetlanie tabeli, wystarczy jeśli program pobierze dane z pliku.

# include <iostream>
# include <fstream> // do otwarcia pliku
# include <stdlib.h>
# include <cstring> // do operacji na stringach
# include <cmath>
using namespace std;
int main(){

  string napis;
  int linie = 0; //liczy linie w pliku txt , zeby wiedziec ile mamy danych
  double suma_ci = 0;
  double suma_ai = 0;
  double srednia_ci = 0;
  double srednia_ai = 0;
  double suma_x = 0;
  double suma_y = 0;
  float a = 0;
  float b = 0;

  fstream plik; // tworzymy uchwyt do pliku
  plik.open("regresja.txt", ios::in);
  if(plik.good()){
    cout <<"Dane z pliku:" <<endl;
    while(!plik.eof()){
      getline(plik,napis);
      std::string str = napis;
      if(str.length()>1){ // sprawdzxa czy w pliku txt linia ma wiecej niz jeden znak w innym przypadku nie robi nic

        std::string str2 = str.substr(0,3);
        std::string str3 = str.substr(4,1);
        double ci,ai;
ci=atof(str2.c_str()); // zamiana typu zmiennej z string na double , do obliczen
        ai=atof(str3.c_str()); // zamiana typu zmiennej z string na double . do obliczen
        cout << ci << "\t" << ai <<endl;
        linie++; //Liczymy linie
        suma_ci += ci; //sumujemy ci
        suma_ai += ai; //sumujemy ai
      }
    }
    srednia_ci = suma_ci / linie; // oblicza srednia
    srednia_ai = suma_ai / linie; // oblicza srednia
    plik.close();
  }

  plik.open("regresja.txt", ios::in);
  if(plik.good()){

    cout << "Tabela:" << endl;
    while(!plik.eof()){
      getline(plik,napis);
      std::string str = napis;
      if(str.length()>1){

        std::string str2 = str.substr(0,3);
        std::string str3 = str.substr(4,1);
        double ci,ai;
        ci=atof(str2.c_str());
ai=atof(str3.c_str());
        cout << ci << "\t" << ai << "\t" << ci - srednia_ci << "\t" << ai - srednia_ai << "\t" << pow(ci - srednia_ci,2.0) << "\t" << (ci - srednia_ci)*(ai - srednia_ai) <<endl;

        suma_x += pow(ci - srednia_ci,2.0); // sumuje wartsci przed ostatniej kolumny w kolejnym zadzialaniem petli
        suma_y += (ci - srednia_ci)*(ai - srednia_ai);// sumuje wartsci ostatniej kolumny w kolejnym zadzialaniem petli
      }
    }
    cout << endl;
    cout << srednia_ci; //Obliczamy srednia Ci
    cout << "\t";
    cout << srednia_ai; //Obliczamy srednia Ai
    cout << "\t\t\t";
    cout << suma_x;
    cout << "\t";
    cout << suma_y;
    cout << "\n\n";

    a = suma_y / suma_x;
    cout << "Wartosc a wynosi: " << a << endl;
    b = srednia_ai - (a * srednia_ci);
    cout << "Wartosc b wynosi: " << b << endl;
    cout << "y = " << a << "x + " << b <<endl;

    cout << "Prosze podac absorbancje:" << endl;
    int y;
    cin >> y;

    float x = (y/a) - b;
    cout << "Stezenie wynosi:" << x;
plik.close();
  }
 
  return(0);
}

(Frankfurterium) #2

Regulamin tego działu zabrania odrabiania czyichś lekcji przez wrzucanie gotowców. Zamiast "Zróbcie za mnie, bo ja nie umiem", popróbuj sam i pytaj o konkretne niepowodzenia. Problem nie należy do trudnych, więc na pewno znajdzie się ktoś, kto ci wtedy pomoże.


(kostek135) #3

Jak na moje to twojemu prowadzącemu chodzi o to, aby odczytwać dane z pliku mniej-więcej tak:

ifstream file("test.in");
double a, b;

while (!file.eof()) {
	file >> a >> b;
	cout << a << " " << b << endl; // w celu sprawdzenia czy wypisze to samo co wczyta (można usunąć)
}

To co robisz teraz, to pobierasz całą linię jako napis, a następnie dzielisz go na dwa (substring) i rzutujesz na double (atof), co jest trochę na około. Dodatkowo jeśli gdzieś w pliku np. pierwsza liczba nie będzie miała 3 znaków tylko inną ilość, to się to posypie.