Zamiana komórek/obliczanie wartość pi


(Jollapitka) #1

Witam wszystkich serdecznie i bardzo proszę o radę,

od pewnego czasu zaczęłam programować przy użyciu VBA w excelu 2010.

Mam problem z dwoma zadaniami:

Pierwszy z nich polega na napisaniu makra, który zamienia wartości dwóch komórek, zaproponowano tu wprowadzenie dodatkowej zmiennej typu Variant.

Długo nad tym myślałam i rozważałam wiele wariantów, jeden wydaje mi się bardzo bliski perfekcji, ale jednak coś tutaj brakuje,

w momencie uruchomienia makra wszystkie komórki przyjmują jednak tą samą wartość:

Sub Replace()

Dim a As Double, b As Double, c As Variant

a = Range(“A1”)

b = Range(“B1”)

c = Range(“O20”)

Range(“O20”) = a

Cells.Replace What:=Range(“A1”), Replacement:=Range(“B1”), LookAt:=xlPart, SearchOrder _

:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False

Cells.Replace What:=Range(“B1”), Replacement:=Range(“O20”), LookAt:=xlPart, SearchOrder _

:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False

End Sub

Drugie dotyczy obliczenia wartości pi wykorzystując szereg π/4 = 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + 1/9 - 1/11 …

W tym przypadku nie mam za dużo pomysłów, prosiłabym o wskazówkę:)

Z góry dziękuje za wszelkie rady:)


(Pablo_Wawa) #2
V = Range("A1")

Range("A1") = Range("B1")

Range("B1") = V

gdzie V to ta dodatkowa zmienna typu Variant, służąca do tymczasowego przechowania zawartości jednej z zamienianych komórek (A1 z B1)

http://jknow.republika.pl/pi/pi.html - garść teorii o liczeniu liczy Pi różnymi metodami.


(Jollapitka) #3

Jestem ogromnie wdzięczna, pomoc okazała się nieoceniona. Wszystko stało się jaśniejsze, dziękuje bardzo:)