Zamknięcie lub zresetowanie systemu za pomocą skrótu WinXP

1. Prawy klik na pulpit >>> Nowy >>> Skrót

2. Wpisz tam shutdown z parametrem np. shutdown -s -t 0 (zamykanie) lub shutdown -r -t 0 (restart). Parametr “t” z zerem to czas oczekiwania na wykonanie operacji … stąd zero byś nie czekał …

Jak chcesz mieć więcej opcji i łączyć je inaczej to uruchom linię komend: Start >>> Uruchom >>> cmd i wklep komendę shutdown /? co wyliczy ci inne możliwości.

3. Potem klikasz Dalej i wpisujesz sobie nazwę skrótu czyli Zamykanie lub Restart.

4. Teraz prawy klik na utworzony skrót >>> Właściwości >>> w polu oznaczonym jako skrót klawiaturowy przypisz wybraną przez ciebie kombinację klawiszy np.

Alt + Ctrl + End = Zamykanie

Alt + Ctrl + R = Restart

5. Teraz ilekroć klikniesz tę kombinację klawisz komp albo się zamknie albo zresetuje …