Zamulający Office

Witam.

Mam dość poważny problem z Officem otóż:

zaczęło się wszystko jak miałem offica 2000 i padł mi w nim WORD (aplikacja się nie włączała), postanowiłem ostatnio przesiąść się na coś noweszego i zainstalowałem offica 07 i tu zaczął się poważny problem, gdyż aplikacje włączały się bardzo długo (WORD ok. 2min), a otwarcie jakiegokolwiek dokumentu graniczyło z cudem. Doszedł do wniosku, że to wina zbyt nowego pakietu jak na mój komputer i zainstalowałem offica 03, gdzie problem praktycznie się nie zmienił. Proszę was o pomoc, bo potrzebuję pilnie sprawnego offica.

Moja konfigarcja sprzętowa:

AMD Athlon 2000XP+ (1700MHz)

256 DDR RAM

Płyta główna: ESC K7 Pro

Dodaję jeszcze log z hijackthis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:31:57, on 2007-10-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\htpatch.exe

C:\Programy\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\WINDOWS\system32\carpserv.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Programy\Zone Labs\ZoneAlarm\zonealarm.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Programy\Maxthon\Maxthon.exe

C:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.pajacyk.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: (no name) - {007FADD6-D843-4A11-803B-D5F993FC6899} - C:\WINDOWS\system32\cqlupftd.dll (file missing)

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {24863481-F674-4A61-9A3D-A4024BCBF986} - C:\WINDOWS\system32\cqlupftd.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {46A4E9D9-B30E-452A-8157-DBBEC8573B03} - C:\Program Files\VSAdd-in\VSAdd-in.dll (file missing)

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {99ABAED4-DE7A-4A85-8482-292A6C1ADBE7} - C:\WINDOWS\System32\nnlkk.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {D38439EC-4A7F-42b4-90C2-D810D7778FDD} - C:\WINDOWS\System32\qshfdwxl.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O3 - Toolbar: &VSAdd-in - {74DD705D-6834-439C-A735-A6DBE2677452} - C:\Program Files\VSAdd-in\VSAdd-in.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Programy\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033 -lock

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "C:\Program Files\Norton\osCheck.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [CARPService] carpserv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [SuperRam] "C:\Program Files\SuperRam\SuperRam.exe" /start

O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [HEXelon MAX] "C:\Documents and Settings\Bąk\Pulpit\HEXelonMAX_pack\HEXelonMAX6\hexelon.exe" /auto

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-21-2000478354-706699826-854245398-1003\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User '?')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: ZoneAlarm.lnk = C:\Programy\Zone Labs\ZoneAlarm\zonealarm.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1173355128090

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6EE40465-B629-4298-BF32-20F7C199DAB8}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: nnlkk - C:\WINDOWS\System32\nnlkk.dll (file missing)

O23 - Service: Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: VideoAcceleratorEngine - Speedbit Ltd. - C:\PROGRA~1\SPEEDB~1\VideoAcceleratorEngine.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs Inc. - C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe

O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://adonai.pl/relaks/zludzenia/graph/kolumny.jpg


--

End of file - 6874 bytes

Proszę Was bardzo o pomoc.

Zacznę od sprawdzenia sprzętu. Mam nadzieje, że wiesz, jak posługiwać się programem msconfig i zakładką Uruchamianie. Odznaczasz wszystko, programy anty wirusowe, neostradę, firewale itd. Wiem w czym rzecz, ale nie będę wróżył z fusów. Objawy są niepokojące. Potrzebuję więcej danych. Zainstaluj program “Aida 32” wersja 3.93 i wykonaj test “Linear Read” “Average Access” wtyczką “Disk benchmark” naciśnij “Save” i zamieść. Wyłącz najpierw wszystkie programy z autostartu czyli znajdujące się przy zegarze. Nie ruszaj myszką (w czasie testu), ustaw wygaszacz ekranu na pozycję brak, nic nie rób na komputerze tylko czekaj! Naciśnij “Save”, aby zapisać wyniki wyniki w formacje png, (screen-y) i zamieść na forum np. przy pomocy strony http://www.fotosik.pl najlepiej w pełnym wymiarze, a nie jako miniaturkę.

No więc skanowałem Aidą i:

* tak wygląda skanowanie Average Access:

http://img131.imageshack.us/my.php?imag … cesya2.png

*tak wygląda skanowanie Quick Linear Read:

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bc0 … 876f0.html

*a z Linear Read było problem, bo po kilku minuatch stanęło i nie chciało się ruszyć:

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel … 2e298.html

Jak bardzo źle to wróży? :frowning:

Zakładam, że testy zostały poprawnie wykonane przy wyłączonych programach z autostratu. Maksymalny czas trwania testu “Linear Read” dla sprawnego dysku pracującego z włączonym UDMA (w Twoim przypadku tak jest) powinien wynieść w granicach 60 minut. Powinieneś tyle czekać i po tym czasie nacisnąć stop. Na podstawie danych z liniowego odczytu twierdzę, że przez czas 27 minut i 17 sekund test w normalnych warunkach osiągnąłby 50%, lecz z powodu napotkania na uszkodzone miejsce, na magnetycznej powierzchni dysku dalszy odczyt z liniowym transferem danych nie był możliwy. W efekcje programy, korzystające z obszaru pięciu procent licząc od początku dysku czyli 1910,05 MB mają problemy ze sprawnym uruchamianiem - innymi słowy zacinają się np. na dwie minuty po czym działają w miarę sprawnie. Zbiegiem okoliczności wypadło na pakiet biurowy MS Office. Nie znam kondycji dysku twardego poza 5% procenatami, ponieważ test nie został zakończony. W celu potwierdzenia mojej dignozy, kolego zejdziesz do DOS-u, o ile posiadasz system plików FAT32. Jak duże rozmiary mają dyski logiczne w Twoim sprzęcie? Jaką wolną przestrzenią dysponujesz na każdym z nich? Nie posiadam tych inforamcji więc zaczekam, aż mi je podasz. Na tym etapie nie podejmuj żadnych decyzji o wymianie części. Ustalimy, co jest przyczyną takiego zachowaina. Teraz udokumentowaliśmy wykryte objawy. Przypatrz się zasilaczowi, (podaj nazwę i moc), chłodzeniu, danym ze zakładki SMART z programu Aida 32 czy nie ma komunkatów w stylu “nieuchronna utrata danych”. Istnieje możliwość naprawy przez odpowiedni podział na partycje lub przez wyzerowanie dysku, ale to tego ostatniego potrzeba pewnego zasilania, ponieważ w przeciwnym wypadku powstaną kolejne błędy na dysku. Markowy zasilacz i chłodzenie to podstawa w diagnostyce komputera. Pomiarów napięć dokonaj w czasie testu “Linear Raed” według strony http://www.neotec.pl/page.php?id=11

Co do odczytu z zakładki SMART, to wszystko jest w porządku, wszędzie mam OK. Partycje mam na FAT32, a co do ich rozmiaru to:

-C: 19,5GB, z czego 1,3GB wolne

-D: 17,7GB, z czego 686MB wolne

Chłodzenie tylko na procku - jakiś standardowy radiator+wentylator, ale nie przegrzewa się.

Zasilanie to Codegen 330W model 300X. A pomiarów nie mogę wykonać, bo nie mam dostępu do woltomierza, ale mogę podać to co jest jeszcze na zasilaczu napisane.

Sory, że nie odpisywałem narazie, ale nie mogłem. Da radę to naprawić jakoś bez utrady danych, bo aktualnie format nie jest mi na rękę.

Twój, stary zasilacz potocznie nazywany jest Code-kobrom, zabójcom komputerów. Kolego, nie masz pojęcia ile maszyn wykoczył. W tym przypadku obejdziemy się bez pomiarów. Dzięki metodzie statystycznej i mojemu doświadczeniu. Wymiana tego zasilacza na markowy o minimalnej mocy 350 Watt jest obowiązkowa Przykładem dobrej firmy jest np. http://www.allegro.pl/search.php?string … &country=1

tu masz sprzęt, pierwsza klasa za 80 zł http://www.allegro.pl/item246949149_c_h … letny.html Szkoda, że został sprzedany :frowning: Znajdziesz też taki, ale później. Zasilacz 420 Watt Neotec http://www.neotec.pl/neotec-v4200-420w.php?id=9 a tu 380 Watt http://www.neotec.pl/neotec-x3800-380w.php?id=8 http://www.komputronik.pl/Tagan/Zasilac … ,374_1696/ Zasilacze Tangan.

Jeśli zdecydujesz się o większej mocy (420 W), to wentylatory w zasilaczu będą pracowąły wolniej a jego praca będzie bardzo cicha za sprawą automatycznej regulacji prędkości obrotowej. Im mniejszą mocą znamionową będzie obciążony tym lepiej. Po dokonaniu właściwego zakupu z proponowanych wyżej pozycji przetestujesz komputer tak, jak poprzednio programem Aida32 i zamieścisz wyniki na forum. Poinformujesz mnie na e-mail o udzieleniu odpowiedzi. Ogólnie dysk jest w dobrej kondycji, ponienieważ dwa testy “Linear Read” i “Average Access” nie potwiedzają się wzajemnie więc przyczna nie leży bezpośrednio w twardym dysku. Jest tak w twoim przypadku, “Blady214”. Zdaje sobie sprawę, że na twardym napędzie jest kilka niegroźnych błędów. Zajmę się tym później, gdy będziesz miał sprawne zasilanie. W przeciwnym razie wprowadziłbym wielki bałagan i zagrożenie dla zgromadzonych danych.

Polski rynek zalany jest tanimi zasilaczami. W według mojej teorii to dlatego system Windows otrzymał różne, przekorne przydomki WinZgroza, WinShit itd. Tak naprawdę w znacznej mierze wina leży w jakości zasilania i przewietrzania obudowy. Osobiście napisałeś kolego, że MS Office zamula twój komputer. Po jedym teście wszystko stało się jasne. Posiadając sprawny sprzęt oprogramowanie też będzie działało sprawnie. Nigdy na odwrót!