Zamulanie się neostrady


(Infiniteness) #1

Witam.

Od dłuższego czasu mam problem z prawidłowym działaniem neostrady 1 Mb. Problem dotyczy tego, że po ok. 10 minutach od włączenia komputera internet tak się zamula, że żadna strona się nie wczytuje. Dzwoniłem do pomocy technicznej i polecili sprawdzić ipconfig w chwili "awarii" i okazało się, że połączenie cały czas jest. ping pokazuje pakiety wysłane i odebrane w ilości 4, średni czas oczekiwania 56 ms. netstat -a pokazuje 34 połączenia TCP, co według nich jest wartością za dużą. Skanowałem dyski antywirusem, nic nie wykrył. Co może być przyczyną problemu? Dodam, że ponowne uruchomienie komputera rozwiązuje sprawę na jakieś 10 minut.


(system) #2

na bank coś siedzi na dysku, jezeli nie wierzysz spróbuj włączyć jakiegoś linxa live-cd, skonfiguruj tam neo i zobacz jak tam się miewa sprawa z netem.


(Szymszejdi) #3

Ja bym zaczął od tego że to jest neostrada, mają tak zapchane łącza że czasami trudno się jest w ogóle z netem połączyć, u większości moich znajomych z neo takie problemy pojawiają się koło 16, kiedy to ludzie zaczynają wracać do domu i grzebać w necie


(Infiniteness) #4

Jeszce na żadnym livecd nie udało mi się skonfigurować neostrady na Sagemie Fast800. Poza tym instalowałem na nowo system i problem jak był, tak pozostał.

Prędkość jest natomiast "prawidłowa", tzn. ok. 800 Mb/s.

Nie wiem, czy to może mieć coś wspólnego, ale udostępniam połączenie internetowe przez sieć nBoxowi.


(system) #5

widzisz z tym to akurat różnie bywa, sam mam neostradę i nie znam tego bólu jak muli, mieszkam w średnim mieście i te wszystkie stereotypy na temat neo mnie po prostu nie dotykają


(Infiniteness) #6

Diverse.PL stwierdził, że mogę mieć syf na dyskach. Wstawiam wobec tego log z HiJackThis do sprawdzenia:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:01:12, on 2009-06-14

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\V0420Mon.exe

C:\Program Files\Lexmark 1200 Series\LXCZbmgr.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Lexmark 1200 Series\lxczbmon.exe

C:\Program Files\Creative\Creative Live! Cam\Live! Cam Manager\CTLCMgr.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\TechniSat DVB\bin\Server4PC.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\TechniSat DVB\bin\Server4PC.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Users\Piotrek\Desktop\HiJackThis\HiJackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Pomocnik rejestracji usługi Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Nowe Gadu-Gadu\_userdata\ggbho.1.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [V0420Mon.exe] C:\Windows\V0420Mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [lxczbmgr.exe] "C:\Program Files\Lexmark 1200 Series\lxczbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Creative Live! Cam Manager] "C:\Program Files\Creative\Creative Live! Cam\Live! Cam Manager\CTLCMgr.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - Startup: neostrada tp.lnk = ?

O4 - Global Startup: Server4PC.lnk = C:\Program Files\TechniSat DVB\bin\Server4PC.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Locate Spot on Map by GPS - C:\Program Files\Opanda\IExif 2.3\IExifMap.htm

O8 - Extra context menu item: View Exif/GPS/IPTC with IExif - C:\Program Files\Opanda\IExif 2.3\IExifCom.htm

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix: 

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3A9AEF88-4113-4731-8C88-6FB0233D975C}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BFFC185E-C5A9-4FAC-8970-C35ECE5ECBEF}: NameServer = 194.204.159.1,217.168.0.1

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\Windows\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate1c99a645c964e02) (gupdate1c99a645c964e02) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: lxcz_device - - C:\Windows\system32\lxczcoms.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\Windows\System32\ZoneLabs\vsmon.exe


--

End of file - 7364 bytes