Zamulony komp + dziwny setup


(Mar Czyz) #1

Proszę o sprawdzenie loga, komp ostatnio strasznie spowolnił, nie tylko przy wczytywaniu stron (nie wiem czy to nei wina nowego Firefoxa?) ale ogólnie jakoś ciężej pracuje. Ponadto od jakiegoś czasu na pasku zadań pojawia się tajemniczy setup i po kilku sekundach znika.. Wirus?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:07:18, on 2007-04-04

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe

C:\Acer\Empowering Technology\admServ.exe

C:\Acer\Empowering Technology\admtray.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\Monitor.exe

C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxext.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Marta\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://uk.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/sp/*http://uk.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.mks.com.pl/skaner/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://pl.intl.acer.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://pl.intl.acer.yahoo.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://uk.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/su/*http://uk.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\WINDOWS\system32\eDStoolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ADMTray.exe] "C:\Acer\Empowering Technology\admtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ntiMUI] C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Acer ePower Management] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\Acer ePower Management.exe boot

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\RunOnce: [FFTI] C:\Documents and Settings\Marta\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\vjvz3qnv.default\extensions\{B13721C7-F507-4982-B2E5-502A71474FED}\ffti.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART /DestPath="C:\Documents and Settings\Marta\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles/vjvz3qnv.default\extensions\{B13721C7-F507-4982-B2E5-502A71474FED}"

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Wyślij do urządzenia &Bluetooth... - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://*.mks.com.pl

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Apache2.2 - Unknown owner - C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\bin\httpd.exe" -k runservice (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: AdminWorks Agent X6 (AWService) - Avocent Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\admServ.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

(adam9870) #2

Usuń wpis HJT.

Wybierz start => uruchom => wpisz msconfig i kliknij OK => przejdź na zakładkę Uruchamianie => odznacz programy, które nie są Ci potrzebne podczas uruchamia systemu. Po tym co zobaczyłem w logu,jest zainstalowanych wiele aplikacji dotyczących laptopów i sam musisz zdecydować co jest Ci potrzebne, a co nie. Dodatkowo przejrzyj temat Optymalizacja i odchudzanie Windowsa XP.

Jaki setup na jakim pasku? Mógłbyś pokazać screena?

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=46412


(Mar Czyz) #3

problem powrócił, dzisiaj udało mi się przyłapać ten setup, wklejam screena

setupvo2.jpg

najgorsze, że tak zamulił kompa, że nawet HijackThis ni chce odpalić, jak pisze to literki pokazują się po jakimś czasie i w ogóle strasznie wolny jest. Prosze o pomoc

Złączono Posta : 09.05.2007 (Sro) 8:38

udało się zrobić loga:


(Mirfi2) #4

wpis


(Mar Czyz) #5

nie do końca wiem jak zmienić exe na odd ??

oto logi:

Złączono Posta : 09.05.2007 (Sro) 21:22

nie do końca wiem jak zmienić exe na odd ?? Scan z ewido nic nie pokazał

oto logi:


(Gutek) #6

Jest już czysto


(Mirfi2) #7