Zamulony komp i problemu z podłączeniem do neo:/

Ostatnimi czasy staję się standardem że komp lubi się porządnie zamulić, zawsze podczas włączania połączenia Neostrady zamula wszystko związane z połączeniami na dobre 2 minuty. No i zawiesza się podczas wyłączania…

Tutaj są świeżutkie logi:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:10:15, on 2007-08-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AOL\Active Virus Shield\avp.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

c:\usr\MYSQL\bin\mysqld.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\AOL\Active Virus Shield\avp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Launchy\Launchy.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Miranda IM\miranda32.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Macromedia\Dreamweaver 8\Dreamweaver.exe

C:\usr\Krasnal Start.exe

c:\usr\Apache\apache.exe

c:\usr\mysql\bin\winmysqladmin.exe

c:\usr\SMTP Server\localsrv.exe

c:\usr\Apache\apache.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL (file missing)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: &Tłumaczenie - {0D704FAD-66E9-4F0A-BFED-4F665770DDB3} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [aol] “C:\Program Files\AOL\Active Virus Shield\avp.exe”

O4 - HKLM…\Run: [speedTouch USB Diagnostics] “C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe” /icon

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] “C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe”

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [DiskeeperSystray] “C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe”

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Global Startup: Launchy.lnk = C:\Program Files\Launchy\Launchy.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll,-103 - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda … 1713028921

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{B7AFE95E-F079-4F12-BD45-53393E6E7DF4}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O23 - Service: Active Virus Shield (AVP) - AOL - C:\Program Files\AOL\Active Virus Shield\avp.exe

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: MySql - Unknown owner - c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: CLCV0 (UTSCSI) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UTSCSI.EXE

End of file - 4652 bytes

Wie ktoś może w czym tkwi problem?

Witam!!A czy przypadkiem używasz aplikacji dosępowej NEO???Jeżeli tak to poczytaj

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … =neostrada

To niestety nie to. Nie korzystam z tego szajstwa już od początków neostrady.

Jakiś inny pomysł?:confused:

Usuń w HJT.

Kosmetycznie:

Start > uruchom > msconfig > zakładka uruchamianie > możesz odznaczyć w\w.

Jeśli nie korzystasz z zaawansowanych usług tekstowych to je wyłącz:

Start > panel sterowania > opcje regionalne > języki > szczegóły > zaawansowane > zaptasz wyłącz zaawansowane usługi tekstowe.

To daj jeszcze log ComboFix + opis na samym dole.