Zamulony komputer, spadki fps w grze


(Wlodi9333) #1

Witam prosiłbym o przeanalizowanie logów ponieważ mój komputer zaczał mulić oraz mam spadki w fps w takich grach jak cs na minimalnych wymaganiach których wcześniej nie miałem. Czyściłem kompa cccleanerem oraz adaware ale nic nie pomaga.

Frst:http://wklej.org/id/1888093/

shortcut:http://wklej.org/id/1888094/

Addition:http://wklej.org/id/1888095/


(Atis) #2

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

GroupPolicy-x32: Ograniczenia - Chrome <======= UWAGA
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Ograniczenia <======= UWAGA
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {BB82DE59-BC4C-4172-9AC4-73315F71CFFE} URL = hxxp://websearch.swellsearch.info/?l=1&q={searchTerms}&pid=22188&r=2015/03/12&hid=1460463210796824797&lg=EN&cc=PL&unqvl=84
SearchScopes: HKLM-x32 -> {BB82DE59-BC4C-4172-9AC4-73315F71CFFE} URL = hxxp://websearch.swellsearch.info/?l=1&q={searchTerms}&pid=22188&r=2015/03/12&hid=1460463210796824797&lg=EN&cc=PL&unqvl=84
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1945783205-2665412946-3088660230-1000 -> {BB82DE59-BC4C-4172-9AC4-73315F71CFFE} URL = hxxp://websearch.swellsearch.info/?l=1&q={searchTerms}&pid=22188&r=2015/03/12&hid=1460463210796824797&lg=EN&cc=PL&unqvl=84
FF DefaultSearchEngine,S: WebSearch
FF DefaultSearchUrl: hxxp://websearch.swellsearch.info/?pid=22188&r=2015/03/12&hid=1460463210796824797&lg=EN&cc=PL&unqvl=84&l=1&q=
FF SearchEngineOrder.1: WebSearch
FF SearchEngineOrder.1,S: WebSearch
FF SelectedSearchEngine: WebSearch
FF SelectedSearchEngine,S: WebSearch
FF Homepage: hxxp://websearch.swellsearch.info/?pid=22188&r=2015/03/12&hid=1460463210796824797&lg=EN&cc=PL&unqvl=84
FF Keyword.URL: hxxp://websearch.swellsearch.info/?pid=22188&r=2015/03/12&hid=1460463210796824797&lg=EN&cc=PL&unqvl=84&l=1&q=
FF SearchPlugin: C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\g2x8pj0z.default\searchplugins\WebSearch.xml [2015-03-13]
FF Extension: ALLCheaapPrice - C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\g2x8pj0z.default\Extensions\R@ipob.net [2015-03-22] [Brak podpisu cyfrowego]
S3 avchv; system32\DRIVERS\avchv.sys [X]
Task: {974AAF8A-B4C9-4B99-97D2-EFE44230874F} - \{2C871354-AD3E-44B6-A97E-E795AAC8F885} -> Brak pliku <==== UWAGA
Hosts:
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Napraw (Fix). Pokaż raport z usuwania Fixlog.

 

 

Odinstaluj Chrome zaznaczając usunięcie danych przeglądania za pomocą Geek Uninstaller Free: KLIK


(Wlodi9333) #3

fixlog:http://wklej.org/id/1888576/

Frst:http://wklej.org/id/1888572/

 


(Atis) #4

Skasuj folder C:\FRST