Zamulony komputer


(Toomek94) #1

Ostatnio komputer jest zamulony. Użyłbym combofixa, ale jako, że chwilowo nie działa to logi z hijackthis:

http://wklejto.pl/50740

Może mieć to coś wspólnego z nagrywarką?


(Gutek) #2

HJT to mało.

Pokaż log z: OTL

Przestawiasz w nim Processes i Modules na All oraz wklejasz w dolne białe okienko Custom Scans/Fixes :

Klikasz Run Scan.


(Toomek94) #3

OTL:

http://wklejto.pl/50744


(Gutek) #4

Uruchom OTL i w oknie Custom Scans/Fixes wklej to:

Kliknij w Run Fix. Zatwierdź restart komputera.

Następnie uruchom OTL ponownie, tym razem wywołaj opcję Run Scan.

Pokaż nowy log OTL.txt oraz log z czyszczenia.

Pobierz GMER

W GMER nic nie zmieniasz-> wciskasz Szukaj (odczekaj swoje) -> po skanie Kopiuj.