"zamulony" komputer

Witam-mam problem tego typu: Mam komputer “zamulony” nieproporcjonalnie do sprzętu-tzn. mój brat ma prawie taki sam komputer (troche GORSZY) a szybciej mu chodzi. Prosze nie mówić mi porad typu “defragmentuj” lub “formatuj” bo to juz robiłem-i nic. Formatka rzecz jasna z reinstalką Windowsa… Nie wiem co sie dzieje-kiedyś chodził normalnie. Skanowałem rużnymi antywirusami-także raczej to nie wir. Sprawdzałem co się uruchamia z systemem-też nie ma nic niezwykłego. Co może być tego przyczyną? Moze są jakieś programy do przyśpieszania Windowsa?

P.S.

Mam Microsoft Windows XP Professional (w werjsi Polskiej oczywiscie :wink: )

Zamieść loga HijackThis, jak to się robi napisane jest TU. Możliwe że jakieś szkodniki masz.

Do przyspieszania systemu polecam Bootvis. Przeczyść rejestr programem RegCleaner.

Jeśli po formacie jest to samo to może sterowników jakichś brak?

Jaki jest konfig sprzętu? W Biosie wsyztsko dobrze ustawione?

O optymalizacji Windy poczytaj TU.

Ogólnie poczytaj :

:arrow: Klik

:arrow: Klik

:arrow: Klik

Jeśli masz podejrzenia infekcji to dla pewności wklej loga HijackThis

sprawdź podglą zdarzeń, start-> uruchom-> eventvwr.msc , wyłącz nie potrzebne programy z autostartu, start-> uruchom-> msconfig , sprawdź czy nie ma konfliktu sprzętowego, start-> uruchom-> devmgmt.msc

Opisz dokładnie co się dzieje :!:

Jeszcze Defragmentacja dysku + to co napisali wyżej koledzy.

ja miłem kiedys podobny przypadek tylko wtedy to korzystałem z pandy ito ona tak zamuliła mi kompa, ale po reinstalce było dobrze.

A czy w twoim przypadku po reinstalce jest od razu wolny, czy dopiero jak instalujesz jakąś aplikacje???

Loga zaraz zamieszcze

bartekkozak => po jakims czasie. Ale wcale nie instalowałem tego samego co ostatnio…

Zachwile będzie log:]

Złączono Posta : 13.06.2006 (Wto) 18:10

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:12:07, on 2006-06-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdoesrv.exe

D:\KUBA\inne\Zegarynka.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Przypominajka\Przypominajka.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware-authd.exe

C:\WINDOWS\system32\vmnat.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\WINDOWS\system32\vmnetdhcp.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\GetRight\GETRIGHT.EXE

C:\Program Files\GetRight\GETRIGHT.EXE

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\vsserv.exe

c:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdmcon.exe

E:\pob-mozilla\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\regedit /s C:\pav.reg,C:\WINDOWS\system32\pavdr.exe,C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

O2 - BHO: XBTP05231 - {031F120A-BBAF-45d8-B306-375F2A6B9398} - C:\PROGRA~1\ALCOHO~1\ALCOHO~2\a120_tb.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

O3 - Toolbar: Alcohol Soft - Alcohol 120% Toolbar - {1CE4EE89-2D5C-4361-AF3B-D902AB545381} - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120% Toolbar\a120_tb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BDOESRV] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdoesrv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] C:\PROGRA~1\Softwin\BITDEF~1\bdmcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VVSN] C:\Program Files\VVSN\VVSN.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Dzieńdobry!] C:\Program Files\VSD Software\Dzieńdobry!\dziendobry.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [Zegarynka] D:\KUBA\inne\Zegarynka.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Przypominajka] C:\Program Files\Przypominajka\Przypominajka.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] "C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe" 

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=48835

O16 - DPF: {7C559105-9ECF-42B8-B3F7-832E75EDD959} (Installer Class) - http://www.tbcode.com/ist/softwares/v4.0/0006_cracks.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O20 - AppInit_DLLs: sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - WgaLogon.dll (file missing)

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: VMware Authorization Service (VMAuthdService) - VMware, Inc. - C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware-authd.exe

O23 - Service: VMware DHCP Service (VMnetDHCP) - VMware, Inc. - C:\WINDOWS\system32\vmnetdhcp.exe

O23 - Service: VMware NAT Service - VMware, Inc. - C:\WINDOWS\system32\vmnat.exe

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\vsserv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)

Złączono Posta : 13.06.2006 (Wto) 18:20

Szuprycz-jak uzywa się tego bootvis-a???

Złączono Posta : 13.06.2006 (Wto) 18:31

McDracullo => sterowniki i BIOS-ok

:arrow:BootVis obsługa

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz :

Folder ręcznie z dysku

W razie problemów z usunięciem Plików/Folderów Użyj programu Pocket KillBox

Wpis do kasacji

Czyżby jakieś cracki :roll: ??