Zamulony laptop i zwariowana przegladarka

Może ktoś mi pomoże rozszyfrować dlaczego laptopik zwalnia i Mozilla Firefox otwiera się od razu z 3 oknami, pokazując jakiś program do zainstalowania, którego nie kojarzę żebym kiedykolwiek wklepywała.

Oto mój log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:41:13, on 2009-11-11

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe

C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Softex\OmniPass\Omniserv.exe

C:\WINDOWS\system32\PMSveH.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\IBM ThinkVantage\Rescue and Recovery\rrservice.exe

C:\Program Files\IBM ThinkVantage\Common\Scheduler\tvtsched.exe

C:\Program Files\ThinkVantage\SystemUpdate\UCLauncherService.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Softex\OmniPass\OPXPApp.exe

C:\Program Files\IBM ThinkVantage\Common\Logger\logmon.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\SvcGuiHlpr.exe

C:\Program Files\IBM ThinkVantage\Rescue and Recovery\rrcmd.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TPHKMGR.exe

C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TpWAudAp.exe

C:\WINDOWS\system32\PMHandler.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\ThinkVantage\AMSG\Amsg.exe

C:\PROGRA~1\Lenovo\LENOVO~2\LPMGR.exe

C:\Program Files\IBM ThinkVantage\Client Security Solution\cssauthe.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACTray.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACWLIcon.exe

C:\Program Files\Tech\Wheel Mouse\5.0\MOUSE32A.EXE

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe

C:\Program Files\Common Files\ACD Systems\EN\DevDetect.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\WINDOWS\system32\LVComS.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\NclBTHandler.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\PROGRA~1\Logitech\Video\FxSvr2.exe

C:\Program Files\IBM ThinkVantage\Rescue and Recovery\br_funcs.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.lenovo.com/us/en/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.lenovo.com/us/en/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Free Lunch Design Toolbar - {57cc715d-37ca-44e4-9ec2-8c2cbddb25ec} - C:\Program Files\Free_Lunch_Design\tbFre0.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Free Lunch Design Toolbar - {57cc715d-37ca-44e4-9ec2-8c2cbddb25ec} - C:\Program Files\Free_Lunch_Design\tbFre0.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.3.4501.1418\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O3 - Toolbar: Free Lunch Design Toolbar - {57cc715d-37ca-44e4-9ec2-8c2cbddb25ec} - C:\Program Files\Free_Lunch_Design\tbFre0.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM…\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM…\Run: [skrót do strony właściwości High Definition Audio] HDAShCut.exe

O4 - HKLM…\Run: [TPHOTKEY] C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TPHKMGR.exe

O4 - HKLM…\Run: [TPWAUDAP] C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TpWAudAp.exe

O4 - HKLM…\Run: [PMHandler] C:\WINDOWS\system32\PMHandler.exe

O4 - HKLM…\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM…\Run: [broadcom Wireless Manager UI] C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe

O4 - HKLM…\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM…\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM…\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM…\Run: [suScheduler] C:\Program Files\ThinkVantage\SystemUpdate\UCLauncher.exe /SCHEDULER

O4 - HKLM…\Run: [iSUSPM Startup] c:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM…\Run: [iSUSScheduler] “c:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe” -start

O4 - HKLM…\Run: [OmniPass] C:\Program Files\Softex\OmniPass\scureapp.exe

O4 - HKLM…\Run: [AMSG] C:\Program Files\ThinkVantage\AMSG\Amsg.exe

O4 - HKLM…\Run: [LPManager] C:\PROGRA~1\Lenovo\LENOVO~2\LPMGR.exe

O4 - HKLM…\Run: [cssauthe] “C:\Program Files\IBM ThinkVantage\Client Security Solution\cssauthe.exe” silent

O4 - HKLM…\Run: [DiskeeperSystray] “C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Google Desktop Search] “C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe” /startup

O4 - HKLM…\Run: [ACTray] C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACTray.exe

O4 - HKLM…\Run: [ACWLIcon] C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACWLIcon.exe

O4 - HKLM…\Run: [LWBMOUSE] C:\Program Files\Tech\Wheel Mouse\5.0\MOUSE32A.EXE

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe

O4 - HKLM…\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] “C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe”

O4 - HKLM…\Run: [OpwareSE2] “C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe”

O4 - HKLM…\Run: [OPSE reminder] “C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\EregEng\Ereg.exe” -r “C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\EregEng\ereg.ini”

O4 - HKLM…\Run: [Device Detector] DevDetect.exe -autorun

O4 - HKLM…\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [egui] “C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe” /hide /waitservice

O4 - HKCU…\Run: [swg] “C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe”

O4 - HKCU…\RunOnce: [FFTI] C:\Documents and Settings\Gosia\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\dmshrvhh.default\extensions{B13721C7-F507-4982-B2E5-502A71474FED}\ffti.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART /DestPath=“C:\Documents and Settings\Gosia\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles/dmshrvhh.default\extensions{B13721C7-F507-4982-B2E5-502A71474FED}”

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Startup: ukssys32.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O8 - Extra context menu item: Wyślij do urządzenia &Bluetooth… - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [JAVA_IBM] Java (IBM)

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.lenovo.com/us/en/

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: ACNotify - ACNotify.dll (file missing)

O23 - Service: Ac Profile Manager Service (AcPrfMgrSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe

O23 - Service: Access Connections Main Service (AcSvc) - Lenovo - C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Softex OmniPass Service (omniserv) - Softex Inc. - C:\Program Files\Softex\OmniPass\Omniserv.exe

O23 - Service: PMSveH - Lenovo - C:\WINDOWS\system32\PMSveH.exe

O23 - Service: IBM PSA Access Driver Control (PsaSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PsaSrv.exe (file missing)

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: TVT Backup Service - Unknown owner - C:\Program Files\IBM ThinkVantage\Rescue and Recovery\rrservice.exe

O23 - Service: TVT Scheduler - Unknown owner - C:\Program Files\IBM ThinkVantage\Common\Scheduler\tvtsched.exe

O23 - Service: ThinkVantage System Update (UCLauncherService) - Unknown owner - C:\Program Files\ThinkVantage\SystemUpdate\UCLauncherService.exe

O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://b12.grono.net/151/63/gallery-559 … 00x500.jpg

End of file - 12707 bytes